De Wet digitale overheid

Begin dit jaar is de Wet digitale overheid in werking getreden. De Wet digitale overheid heeft als doel het waarborgen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheidsinstanties.

Hier zijn ook de nodige wijzigingen rondom het indienproces van een WBSO aanvraag bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland mee gemoeid. De RVO bouwt momenteel aan een nieuw WBSO aanvraagportaal ter vervanging van het huidige eLoket. Voor ondernemers die hun WBSO aanvraag uitbesteden aan een intermediair zoals Venderion, zal het verplicht zijn een digitale ketenmachtiging af te geven aan hun intermediair. Zonder digitale ketenmachtiging is het voor een subsidie intermediair niet mogelijk om namens uw organisatie in het nieuwe WBSO aanvraagportaal in te loggen.

Vanaf wanneer is ketenmachtiging noodzakelijk?

Op dit moment zit de RVO nog in een overgangsfase van het huidige eLoket naar het nieuwe WBSO aanvraagportaal. Naar verwachting zal dit nieuwe portaal in de het tweede kwartaal van 2021 volledig open gaan en is het na 1 april 2021, niet meer mogelijk voor een intermediair om uw WBSO aanvraag zonder digitale ketenmachtiging te kunnen indienen.
Update:
De initiële planning van de RVO om per 1 april 2021 het huidige eLoket te sluiten en alleen nog maar het nieuwe WBSO indienportaal beschikbaar te hebben, is bijgesteld. Begin maart 2021 heeft de RVO laten weten dat de ontwikkelingen rondom het nieuwe WBSO indienportaal minder snel gaan dan gepland. Dit betekent dat ze hun planning bijstellen en het huidige eLoket nog tot medio september beschikbaar blijft.

eHerkenning (eH3) – ketenmachtiging verstrekken aan Venderion

De digitale ketenmachtiging vervangt de papieren volmacht die u eerder aan uw intermediair heeft afgegeven. Indien u al een eHerkenningsmiddel op niveau 3 heeft (eH3), kunt u uw intermediair machtigen in de omgeving van uw eigen eHerkenning-provider.

Bent u klant bij Venderion? Wij werken samen met de, door de overheid gecertificeerde, eHerkenning-provider Reconi. Wij zullen zorgen dat we tijdig zaken in gang zetten m.b.t. het in orde maken van de ketenmachtiging voor uw (vervolg) aanvraag.

Wilt u meer informatie over ketenmachtiging voor WBSO subsidie? Neem dan contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Imme Teunissen

Steven Loyens

Arthur Franse