WBSO voordeel voor softwareontwikkelende organisaties

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) subsidieregeling is door de overheid in het leven geroepen om onderzoek en technische innovaties in het bedrijfsleven en de Nederlandse economie te blijven stimuleren. Het is een fiscale regeling waarbij u als ondernemer een korting mag toe passen op de betalen loonheffing van uw medewerkers. Steekt u tijd in het (door-)ontwikkelen van software oplossingen en loopt u hierbij tegen technische uitdagingen aan die u zelf gaat oplossen? Dan is de kans groot dat u als ondernemer in aanmerking komt voor de WBSO subsidie.

Wanneer en hoe vaak kan WBSO aangevraagd worden?

U kunt op ieder moment in het jaar instappen en een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO). Deze overheidsinstantie beoordeelt en beschikt ingediende WBSO aanvraag. Een WBSO aanvraag kan maximaal vier keer per jaar aangevraagd worden. Een WBSO aanvraag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden, een aanvraagperiode start aan het begin van een kalendermaand en loopt automatisch tot en met 31 december, met een minimum aanvraagperiode van drie kalendermaanden. Dit jaar heeft de RVO stappen gezet om de WBSO aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen ten opzichte van voorgaande jaren.

Neem contact met Venderion op en we bespreken met u de mogelijkheden.

  Wanneer komen mijn projecten in aanmerking voor WBSO?

  Wij vragen voor zeer uiteenlopende projecten WBSO aan voor onze klanten. Van embedded softwareprojecten tot de ontwikkeling van softwareproducten, zoals mobile apps, applicaties en softwarecomponenten. Het is van belang dat er binnen uw totaalproject wordt gekeken naar de onderdelen die vernieuwend voor uw organisatie zijn. Onderdelen van projecten op het gebied van blockchain, AI, IOT, machine learning, virtual of augmented reality, performance, security, etc., kunnen in aanmerking komen voor een WBSO aanvraag. Lees meer in onze whitepaper “Welke software-projecten komen in aanmerking?

  Laat uw contactgegevens achter en wij inventariseren graag met u of er kansen voor de subsidie liggen.

  Wat kunt u van Venderion verwachten?

  Venderion neemt het complete WBSO aanvraagtraject uit handen. Onze specialisten, die zelf geprogrammeerd hebben, schrijven de volledige WBSO aanvraag op basis van een technisch interview bij u op kantoor. Door onze uitgebreide programmeerkennis en jarenlange ervaring met WBSO aanvraagtrajecten, kunnen wij de juiste vertaalslag naar de WBSO maken. Met als resultaat dat we een optimaal rendement uit uw ontwikkelwerkzaamheden halen en de slagingskans van uw aanvraag verhogen. Daarnaast bewaken we deadlines, bieden we administratieve ondersteuning en begeleiden we eventuele controles of bezwaarprocedures. Kortom, wij ontzorgen u als ondernemer en zien er strikt op toe dat u geen kansen of deadlines mist. Zorg er voor dat u ons als uw intermediair een ketenmachtiging versterkt.

  WBSO subsidie aanvragen op basis van No Cure No Pay 

  Wij werken op basis van No Cure No Pay. Daarnaast is het onze ervaring dat een samenwerking het best tot zijn recht komt wanneer de belangen volledig parallel lopen. Wij berekenen dan ook geen honorarium over een toegekende WBSO aanvraag, maar over het daadwerkelijk genoten WBSO voordeel. Lees meer over Venderion en de USP’s.