Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag 19 september 2023 was het weer Prinsjesdag in Den Haag. Het demissionaire kabinet Rutte IV haar Miljoenennota en het Belastingplan voor 2024 presenteert. Het stimuleren van innovatie is en blijft een belangrijk speerpunt voor de Nederlandse overheid. Met de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) regeling als stimuleringsinstrument worden innovatieve ondernemers financieel ondersteund.

De WBSO is een fiscale regeling die bedrijven in staat stelt om de kosten van hun R&D-activiteiten te verlagen, waardoor innovatie binnen handbereik komt van zowel grote organisaties als het MKB. Het doel van de regeling is om Nederlandse bedrijven te stimuleren om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat uiteindelijk leidt tot productverbeteringen, nieuwe technologieën en concurrentievoordelen op wereldniveau.

WBSO in 2024: geen wijzigingen in de voorwaarden

In het Belastingplan 2024 staan geen veranderingen voor de WBSO-voorwaarden en WBSO-parameters. Deze voorwaarden en parameters zijn pas definitief als de Eerste Kamer ze heeft goedgekeurd. Het ministerie heeft het geld dat vanaf 2024 beschikbaar is voor de WBSO verhoogt, om zo de parameters gelijk te houden. In 2024 is er in totaal €1.446 miljoen beschikbaar voor de WBSO.

In deze onzekere tijden is het van vitaal belang dat Nederland blijft investeren in innovatie en technologische vooruitgang. De WBSO speelt een sleutelrol in het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van hun R&D-doelstellingen. Het is onze hoop dat Prinsjesdag zal resulteren in beleidsmaatregelen die de regeling versterken en zo innovatie in Nederland verder aanmoedigen.

WBSO parameters blijven stabiel

In 2024 zullen dezelfde parameters gelden als in 2023, zoals u kunt zien in onderstaande tabel.

WBSO percentages en bedragen
2023 2024
Tarief 1e schijf 32% ➡️ 32 %
Tarief 1e schijf voor starters 40% ➡️ 40 %
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16 %

 

Eind 2023 zal het ministerie van Economische zaken bekend maken welke bedragen een zelfstandige en startende zelfstandige mag aftrekken voor Speur- en Ontwikkelingswerk.

 

Laatste aanvraag mogelijkheid 2023

Eind september is het laatste moment dat u als ondernemer een WBSO aanvraag kunt indienen voor 2023. Dit heeft te maken met een minimaal aanvraag termijn van drie maanden en de automatische einddatum van alle WBSO aanvragen op 31 december.

WBSO aanvraag opstarten

Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op de WBSO subsidie en voor onze klanten. Bent u van plan om nog een laatste WBSO aanvraag in te dienen of bent u al in voorbereiding op 2024? Graag inventariseren we of uw software-projecten in aanmerking komen.

Download hier de whitepaper “Welke softwareprojecten komen in aanmerking” of neem contact op en wij inventariseren graag vrijblijvend uw opportuniteit.

 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Fren Dummer

Niels Lentink

Myrddin van Strien