Innovatiebox: korting op de vennootschapsbelasting

De innovatiebox is een fiscale regeling waarbij winsten die gekoppeld kunnen worden aan S&O-activiteiten tegen een lager vennootschapsbelastingtarief worden belast. Over de winst die toegewezen wordt aan innovatieve ontwikkelingen (R&D-activiteiten) betaalt u 9% VPB, in plaats van het reguliere VPB tarief. Als onderneming kan je kiezen voor het toepassen van de forfaitaire regeling of de reguliere regeling. Deze laatste wordt in samenspraak met de belastingdienst (elke regio heeft een aanspreekpunt) in een meerjarige vaststellingsovereenkomst aangegaan.

WBSO geeft toegang tot de innovatiebox

Heeft u WBSO subsidie aangevraagd en is deze toegekend? Dan heeft u mogelijk toegang tot de innovatiebox. Een toegekende WBSO subsidie is รฉรฉn van de toegangskaartjes, naast een octrooi of kwekersrecht.

Venderion werkt samen met partners op het gebied van de innovatiebox, met wie wij u in contact brengen. Heeft u nog geen WBSO subsidie aangevraagd en wilt u deze als toegangskaartje voor de innovatiebox gebruiken? Laat ons dan uw WBSO aanvraag verzorgen.

    Wilt u meer informatie over de innovatiebox?

    Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag meer achtergrondinformatie over de innovatiebox en tasten af of het voor uw onderneming zinvol is om het traject verder in gang te zetten.