WBSO controle door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert steekproefsgewijs (desk) controles uit om erop toe te zien dat aanvragende bedrijven voldoen aan de WBSO voorwaarden. Dit wordt aan de hand van de uren- en projectadministratie gecontroleerd.

Arthur Franse

Stuur Arthur een email of bel 040-2571498

De RVO heeft een WBSO controle bezoek aangekondigd, wat kan ik van Venderion verwachten?

Venderion zorgt ervoor dat haar klanten volledig voorbereid een controlebezoek van de RVO ingaan. Voorafgaand aan de controle komen wij bij u langs om de project- en urenadministratie door te nemen en een zogenoemde ‘pre-controle’ uit te voeren. Daarnaast is één van onze specialisten bij het controlebezoek aanwezig. Heeft u vragen over een controle of is er bij uw bedrijf een WBSO controle aangekondigd? Neem dan contact op met Arthur Franse, onze Administratie & Controle consultant.

Procedure bij WBSO controle

  • De RVO neemt in het geval van een controle altijd rechtstreeks contact op met de aanvragende partij, dit gaat niet via uw WBSO partner.
  • De WBSO controle is in de meeste gevallen een bezoek van de RVO aan uw bedrijf. In sommige gevallen vindt een deskcontrole op afstand plaats. De RVO toetst tijdens een WBSO controle de aannemelijkheid dat de toegekende projecten zijn uitgevoerd.
  • Een controle gaat altijd over één van de voorgaande jaren dat u een S&O verklaring heeft ontvangen.
  • Na het controlebezoek ontvangt u een controlerapport met daarin de bevindingen van de RVO.
  • Als uit de controle blijkt dat de administratie onvolledig is of niet juist is, kan er een ‘correctie S&O verklaring’ plaatsvinden. In het uiterste geval wordt er een boete opgelegd.

 

Twee soorten WBSO controles

De RVO hanteert twee soorten controles: een controle WBSO door Team Handhaving of een controle WBSO door een adviseur of beoordelaar van de RVO.

Controle WBSO door Team Handhaving

De WBSO controle door Team Handhaving is vooral gericht op de cijfermatige kant en is boekhoudkundig van aard. Tijdens deze controle wordt ingezoomd op de correctheid van de gerealiseerde S&O uren, geboekte vakantiedagen, gerealiseerde afdrachtvermindering, opgegeven BSN’s en de verslaglegging van de projectadministratie.

Controle WBSO door adviseur of beoordelaar van RVO

De meest voorkomende WBSO controles worden uitgevoerd door een adviseur of beoordelaar van de RVO. Deze adviseurs hebben kennis in de praktijk opgedaan en affiniteit met uw branche. Het doel van deze controle is helder krijgen dat uw innovatieproject (of -projecten) daadwerkelijk is uitgevoerd volgens de WBSO aanvraag. Om dit te kunnen beoordelen, wordt er vooral gekeken naar de project- en urenadministratie. De volgende zaken worden gecontroleerd:

  • De aard, inhoud en voortgang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk (zoals is vastgelegd in de S&O administratie).
  • De omvang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk (het aantal S&O uren zoals is vastgelegd in de S&O administratie).
  • De mededeling van het aantal gerealiseerde S&O uren. (Staan alle S&O medewerkers op de loonlijst en zijn hun speur- en ontwikkelingswerkzaamheden per dag en project vastgelegd?)
  • Het vastgestelde S&O uurloon. (Zijn de juiste BSN’s verstrekt om het uurloon te bepalen?)
  • S&O kosten en uitgaven in het geval van niet-forfaitaire kosten en uitgaven. Deze moeten per project zijn bijgehouden.