Uw WBSO aanvraag is afgewezen. Wat nu?

U of uw WBSO partner heeft een WBSO aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in plaats van het verkrijgen van de gehoopte subsidie, heeft dit geleid tot een (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag. Wat u graag wil weten, is dit een terechte afwijzing?

Het zou zo kunnen zijn dat de door uw organisatie voorgenomen ontwikkelwerkzaamheden of voorgenomen projecten, niet als genoeg ‘technisch vernieuwend’ worden beschouwd en zich daarom niet kwalificeren voor de WBSO subsidieregeling. Echter bestaat er een kans dat, door een gebrek aan ervaring in het WBSO subsidie aanvraagproces of door het opschrijven van een té functioneel verhaal, uw aanvraag is afgewezen.

Het is van groot belang dat er met een ‘technische bril’ wordt gekeken naar de programmeeractiviteiten in uw organisatie? Welke technische problemen komt u tegen, in welke ontwikkelwerkzaamheden zitten de technische risico’s? Het zou kunnen zijn dat u als ondernemer in uw branche op functioneel gebied zeer innovatief bezig bent, maar dat wil niet direct zeggen dat de ontwikkelwerkzaamheden per definitie in aanmerkingen komen.

Jochum Groenendal

Stuur Jochum een email of bel 040-2571498

Twijfelt u of uw WBSO aanvraag aan de juiste (technische) criteria voldeed?

Dagelijks zijn wij bezig met het inventariseren en schrijven van WBSO aanvragen voor bedrijven die software ontwikkelen. Afgewezen WBSO aanvragen die aan ons worden voorgelegd zijn in veel gevallen te voorkomen. Dit begint bij een goede inventarisatie om inzichtelijk te krijgen welke programmeeractiviteiten in aanmerking komen. Voordat RVO een WBSO aanvraag afwijst sturen zij een vragenbrief. Hierbij geven zij een extra gelegenheid om zaken te verduidelijken en aan te scherpen om tot een succesvolle aanvraag te komen.

Heeft u na de beantwoording van de vragen te maken met een afwijzing van uw WBSO aanvraag? Neem contact met één van onze technisch consultants op en we bekijken graag of u geen kansen misloopt.

WBSO bezwaarprocedure in gang zetten of een frisse nieuwe start?

U heeft bij een afwijzing de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen waarbij u aangeeft het niet eens te zijn met de beslissing. Binnen 6 weken na dagtekening van de afwijzingsbrief dient het bezwaarschift te worden ingediend.

Een bezwaarschrift leidt in 9 van de 10 gevallen tot een hoorzitting waar je gehoord wordt. De eerder ingediende aanvraag wordt in zijn geheel heroverwogen. Elke situatie is anders. Afhankelijk van uw situatie kan het zinvol zijn om in bezwaar te gaan, maar het kan ook zijn dat een frisse nieuwe start met een andere blik op uw programmeeractiviteiten een logischere stap is om alsnog aanspraak te maken op de WBSO regeling.