SLIM-subsidie

De manier waarop we werken verandert. Bedrijven moeten in een razendsnel tempo digitaliseren en kampen met een combinatie van de economische heropleving en een krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt onder het personeel tot een hogere werkdruk en meer stress en burn-outs als gevolg. Voeg hier de stijgende concurrentie aan toe en u begrijpt dat bedrijven op zoek moeten naar nieuwe manieren om talent aan te trekken, te behouden en verder te ontwikkelen.

Slimme bedrijven anticiperen hierop en benutten het potentieel van hun mensen. Maar hoe vergroot u de kans van slagen? Met de SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) investeert u optimaal in de ontwikkeling van uw mensen en de wendbaarheid van uw organisatie.

Het SLIM-budget wordt in 2024 tot en met 2027 verhoogd met 73,5 miljoen euro.

 

Vraag als mkb’er tot maximaal €25.000,- subsidie aan om uw leer- en ontwikkelproject te starten.

Carlijn Vanlaer

Stuur Carlijn een email of bel 040-2571498

Venderion ondersteunt ondernemers in het aanvragen van SLIM-subsidie

Wilt u meer informatie over de SLIM-subsidie en samen de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken? Neem dan contact op met Carlijn Vanlaer.

Wat is de SLIM-subsidie?

In tegenstelling tot een grootbedrijf vormt het ontwikkelen van een sterke leercultuur voor het mkb een grotere uitdaging. Om die reden is de SLIM-subsidie in het leven geroepen om initiatieven gericht op leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. De regeling richt zich op drie groepen, namelijk: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca of recreatiesector. Venderion is voornamelijk partner voor individuele mkb-ondernemingen met technologische knowhow.

SLIM project voorbeelden

De SLIM-subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op het creëren van een positieve leercultuur. In de regeling is de scholing zelf niet subsidiabel en opleidingskosten zijn uitgesloten. Hier zijn namelijk andere regelingen voor zoals het STAP-budget.

De SLIM-subsidie richt zich op vier pijlers. De meeste projecten komen voor de SLIM in aanmerking onder de vierde pijler (het ontwikkelen of invoeren van een methode).

1. Het doorlichten van de onderneming om een opleidings- of ontwikkelplan te formuleren om de huidige competenties van de organisatie inzichtelijk te maken en kansen voor verbetering te spotten;

Het duiden van trends en ontwikkelingen om vervolgens een HR-strategie te bepalen.

2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladvisering voor uw medewerkers;

Voorbeeld: Er worden individuele ontwikkelgesprekken gevoerd met uw medewerkers door een zelfgekozen loopbaanadviseur.

3. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor de derde leerweg;

Het aanbieden van een praktijkleerplaats in de onderneming om bij-, op- of omscholing op MBO-niveau voor huidige werknemers of werkzoekenden te bewerkstelligen

4. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers stimuleert zich verder te ontwikkelen.

Voorbeelden:

    • Het inrichten van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken, begeleidt en gecoacht door een externe adviseur;
    • Het creëren van een leerrijke werkomgeving waar medewerkers op een laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen opdoen: het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten of het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal;
    • Het opzetten van een bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow.

Investeert u momenteel in het leren en ontwikkelen van uw medewerkers maar is het niet helder of uw activiteiten in de SLIM passen? Neem dan contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

SLIM voordeel

Het maximale subsidiebedrag voor de SLIM voor de individuele mkb-ondernemer is €25.000,- en wordt verleend op basis van cofinanciering. Als kleine mkb-ondernemer kunt u 80% van de subsidiabele kosten ontvangen en als grotere mkb-ondernemer 60% procent. Ook kunt u een voorschot van 50% van het subsidiebedrag aanvragen voorafgaand aan de start van het project. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van uw project €31.250,- (kleine mkb-ondernemer) of €41.667,- (grotere mkb-ondernemer) bedragen.

SLIM deadlines

Voor individuele MKB-ondernemingen zijn er twee aanvraagmomenten per jaar.

Aanvraagtijdvak 1 – Maart
1 maart 09:00 t/m 30 maart 17:00 uur
Beschikbaar budget: €15 miljoen

Aanvraagtijdvak 2 – September
1 september 09:00 t/m 28 september 17:00 uur
Beschikbaar budget: €14,2 miljoen

Zijn er meer aanvragen dan beschikbaar budget? Dan vindt er loting plaats. De ingelote projecten worden dan op basis van lotingsvolgorde behandeld. Jaarlijks is er een budget van €48 miljoen beschikbaar voor het mkb.

SLIM aanvragen met Venderion

Bent u een mkb’er en investeert u in de leercurve en ontwikkeling van uw mensen? Dan liggen er mogelijk kansen voor de SLIM-subsidie. Wij analyseren uw huidige leer- en ontwikkelactiviteiten en onderzoeken waar verbeter- en aanknopingspunten liggen. Wij zijn partner in het gehele traject en schrijven de aanvraag als het correct en tijdig indienen hiervan.

    Wilt u meer informatie over de SLIM-subsidie?

    Graag kijken we samen naar de mogelijkheden rondom de SLIM-subsidie. Laat hier uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.