Veranderingen WBSO 2021

WBSO 2021

De miljoenennota, belastingplan 2021 en overige stukken met fiscale maatregelen voor 2021 zijn op deze dinsdag, 15 september, gepubliceerd. Tijdens de troonrede werd aangegeven dat het kabinet inzet op het investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen en een sterke economische structuur. 

Eerder werd in de gestuurde Kamerbrief “Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden” al een voorschot genomen op de huidige plannen. In de brief werden binnen een drietal pijlers verschillende fiscale maatregelen, borgstellingen, subsidies, en belastingmaatregelen beschreven.
Onderdeel hiervan was het stimuleren van maatregelen gericht op investeringen. Er werd benadrukt dat innovatie hoog in het vaandel staat voor 2021.

De Eerste Kamer heeft op 15 december 2020 ingestemd met het Belastingplan 2021. Na goedkeuring van de Koning en publicatie zal de wet in werking treden.

Voordeelpercentages WBSO 2021

Uit de huidige plannen blijkt dat het kabinet het advies om de eerste schijf te verhogen heeft overgenomen. In de Kamerbrief zijn de parameters voor de WBSO opgenomen. De intensivering van de WBSO-regeling om private investeringen te stimuleren betekent dat de eerste schijf voor zowel starters als niet-starters wordt verhoogd.

Het verhogen van de 1e schijf betekent dat zowel innovatieve starters, het MKB als het grootbedrijf profiteert van een extra fiscaal voordeel op het moment dat er investeringen gedaan worden in innovatieve projecten.

WBSO Parameters 2021

In onderstaande tabel staan de voorgestelde WBSO voordeelpercentages voor 2021 uit het Belastingplan 2021.

WBSO percentages en bedragen
2020 2021
Tarief 1e schijf 32% ↗️ 40%
Tarief 1e schijf voor starters 40% ↗️ 50%
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16%

 

Voor zelfstandigen bedraagt de aftrek voor speur en ontwikkeling (S&O) €13.188,-, waarbij er voor starters een extra S&O-aftrek geldt van €6.598,-.

Andere fiscale maatregelen in 2021

Naast aanpassingen in de WBSO zijn andere maatregelen te vinden die invloed hebben op ondernemers, zoals de verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Het kabinet heeft verder bekendgemaakt dat het Innovatiebox voordeel verder wordt verkleind. Deze ontwikkeling was al langer bekend en lijkt ook daadwerkelijk doorgevoerd te worden. Het VPB-tarief voor winsten die vallen in de Innovatiebox stijgt naar 9% in 2021.

WBSO aanvragen voor 2021

Op de voet volgen wij de laatste ontwikkelingen en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op onze klanten. Bent u van plan om WBSO aan te vragen voor 2021? Graag bekijken we of uw software-projecten in aanmerking komen. Download hier de whitepaper “Welke softwareprojecten komen in aanmerking” of neem contact op en wij inventariseren graag vrijblijvend uw kansen.

 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

Wat komt er kijken bij een WBSO aanvraag 2021?

Als ondernemer bent u voornemens om WBSO aan te vragen in 2021. Wat komt kijken bij het aanvragen van de WBSO? En wat zijn de aandachtspunten.

De voornaamste verandering in 2021 zit in niet in de inhoud, maar in het WBSO aanvraagproces. Met de lancering van het nieuwe WBSO portaal is vanaf juli 2021 eH3 benodigd om in te loggen om zodoende een WBSO aanvraag te kunnen indienen.

 

 

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Jochum Groenendal

Nadja Verlasevic

Carlijn Vanlaer