Veranderingen WBSO 2021

WBSO 2021

De miljoenennota, belastingplan 2021 en overige stukken met fiscale maatregelen voor 2021 zijn op deze dinsdag, 15 september, gepubliceerd. Tijdens de troonrede werd aangegeven dat het kabinet inzet op het investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen en een sterke economische structuur. 

Eerder werd in de gestuurde Kamerbrief “Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden” al een voorschot genomen op de huidige plannen. In de brief werden binnen een drietal pijlers verschillende fiscale maatregelen, borgstellingen, subsidies, en belastingmaatregelen beschreven.
Onderdeel hiervan was het stimuleren van maatregelen gericht op investeringen. Er werd benadrukt dat innovatie hoog in het vaandel staat voor 2021.

Voordeelpercentages WBSO 2021

Uit de huidige plannen blijkt dat het kabinet het advies om de eerste schijf te verhogen heeft overgenomen. In de Kamerbrief zijn de parameters voor de WBSO opgenomen. De intensivering van de WBSO-regeling om private investeringen te stimuleren betekent dat de eerste schijf voor zowel starters als niet-starters wordt verhoogd.

Het verhogen van de 1e schijf betekent dat zowel innovatieve starters, het MKB als het grootbedrijf profiteert van een extra fiscaal voordeel op het moment dat er investeringen gedaan worden in innovatieve projecten.

WBSO Parameters 2021

In onderstaande tabel staan de voorgestelde WBSO voordeelpercentages voor 2021 uit het Belastingplan 2021. Dit kan nog wijzigen door  o.a. amendementen van de Tweede Kamer.

WBSO percentages en bedragen
2020 2021
Tarief 1e schijf 32% ↗️ 40%
Tarief 1e schijf voor starters 40% ↗️ 50%
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16%

 

Andere fiscale maatregelen in 2021

Naast aanpassingen in de WBSO zijn andere maatregelen te vinden die invloed hebben op ondernemers, zoals de verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Het kabinet heeft verder bekendgemaakt dat het Innovatiebox voordeel verder wordt verkleind. Deze ontwikkeling was al langer bekend en lijkt ook daadwerkelijk doorgevoerd te worden. Het VPB-tarief voor winsten die vallen in de Innovatiebox stijgt naar 9% in 2021.

WBSO aanvragen voor 2021

Op de voet volgen wij de laatste ontwikkelingen en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op onze klanten. Bent u van plan om WBSO aan te vragen voor 2021? Graag bekijken we of uw software-projecten in aanmerking komen. Download hier de whitepaper “Welke softwareprojecten komen in aanmerking” of neem contact op en wij inventariseren graag vrijblijvend uw kansen.

 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Sandra Bosch-Schuts

Lotte Joosten

Steven Loyens