Wat komt er kijken bij een WBSO aanvraag?

Elke ondernemer in Nederland die investeert in innovatieve ontwikkelwerkzaamheden kan hiervoor WBSO aanvragen. Heeft u een project voor ogen waarvoor u WBSO wil gaan aanvragen? U kunt zelf een WBSO aanvraag indienen of een gespecialiseerde intermediair inschakelen.

Als u ervoor kiest zelf een WBSO aanvraag in te dienen in het eLoket, heeft u eHerkenning 3 of hoger nodig. Veel ondernemers kiezen ervoor om WBSO aanvragen uit te besteden aan een intermediair. De keuze voor Venderion betekent niet alleen dat u jarenlange kennis en ervaring in huis haalt, maar ook borging van processen, termijnen en deadlines. Door onze manier van werken, een combinatie van technisch inhoudelijke kennis en gestroomlijnde WBSO aanvraagprocessen, zorgen wij dat u als klant een optimaal WBSO rendement behaalt.

Komen mijn softwareprojecten in aanmerking voor de WBSO?

De projecten waarvoor WBSO wordt aangevraagd, lopen zeer uiteen. Van embedded softwareprojecten tot de ontwikkeling van softwareproducten, zoals mobile apps, applicaties en softwarecomponenten. Het is van belang dat er binnen uw totaalproject wordt gekeken naar de onderdelen die vernieuwend voor uw organisatie zijn. Onderdelen van projecten op het gebied van blockchain, AI, IOT, machine learning, virtual of augmented reality, performance, security, etc., kunnen in aanmerking komen voor een WBSO aanvraag.

 

 

Technische knelpunten & technische nieuwheid in uw WBSO aanvraag

Om succesvol WBSO aan te vragen is het van belang om in de WBSO aanvraag duidelijk te maken welke technische knelpunten worden opgelost. Vaak is er een aanleiding om zelf programmatuur te ontwikkelen. Iets moet bijvoorbeeld sneller, efficiënter, veiliger, etc. Wanneer bestaande oplossingen, libraries of software componenten niet voldoen aan uw eisen en wensen, en u bent voornemens hiervoor eigen programmatuur te gaan ontwikkelen dan is dat hét moment om uw kansen omtrent WBSO subsidie te onderzoeken.

De technische knelpunten die u tegenkomt bij de ontwikkeling van uw eigen programmatuur en de voorgenomen stappen om deze knelpunten op te lossen, zijn belangrijke onderdelen van de uiteindelijke WBSO aanvraag.

Is uw ontwikkelroadmap bekend? Graag spreken we deze vrijblijvend met u door zodat één van onze technisch specialisten een inschatting kan maken wat in aanmerking komt voor een WBSO aanvraag.

Arthur Franse

Stuur Arthur een email of bel 040-2571498