Voorgestelde plannen WBSO 2023

WBSO 2021

De miljoenennota, het belastingplan 2023 en de overige stukken met fiscale maatregelen voor 2023 zijn op dinsdag 20 september gepubliceerd. 

Veel ondernemers kijken uit naar de voorgestelde belastingplannen van het kabinet. Welke regelingen/en wetten worden aangepast en hebben effect op de bedrijfsvoering? Menig ondernemer vraagt zich af: welke financiële consequenties hebben deze plannen van het kabinet? We bevinden ons in een turbulente tijd, met veel gevoelige onderwerpen die spelen in de samenleving. Het kabinet heeft dan ook tot het laatst mogelijke moment gesleuteld aan de plannen voor 2023.

Investeert uw onderneming in R&D? Dan is de WBSO een belangrijk onderdeel om in de gaten te houden.

Geen veranderingen WBSO 2023

Uit de huidige plannen, beslisnota’s en kamerbrieven blijkt dat er op de achtergrond van alles speelt en heeft gespeeld, maar dat er voor 2023 geen veranderingen doorgevoerd worden op het gebied van de WBSO. Dit betekent dat de definities, percentages en schijven, zoals in 2022 gedefinieerd, ook in 2023 blijven gelden. Het kabinet hecht veel waarde aan een effectieve, maar ook kostenefficiënte stimuleringsregeling. De verwachting is dat met de huidige parameters, de WBSO voor ondernemers voldoende interessant blijft om hier gebruik van te maken.

In 2022 zijn experts in combinatie met bedrijven en subsidie intermediairs geraadpleegd over de huidige reikwijdte en kaders van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO. Men heeft daarbij geëvalueerd of het wenselijk is aanpassingen door te voeren binnen de definitie van wat ‘programmatuur’ is. De conclusie van dit onderzoek geeft aan dat op dit moment geen inhoudelijke aanpassing hoeft plaats te vinden om deze reikwijdte uit te breiden

WBSO Parameters 2023

In onderstaande tabel staan de voorgestelde WBSO voordeelpercentages voor 2023 uit het Belastingplan 2022.

WBSO percentages en bedragen
2022 2023
Tarief 1e schijf 32% ➡️ 32%
Tarief 1e schijf voor starters 40% ➡️ 40%
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16%

 

WBSO 2024 en verder

De impact van de, op dit moment nog steeds stijgende, inflatie op de WBSO is nog niet grondig onderzocht. Wel is er vanuit de Tweede Kamer een verzoek neergelegd om deze impact op de stimulering van innovatie door de WBSO te onderzoeken. De grondslag met betrekking tot het WBSO voordeel bestaat uit loonkosten en niet-loonkosten. Binnen de berekening wordt bij de loonkosten gebruik gemaakt van een ijkjaar. Dit ijkjaar om het voordeel van de WBSO te berekenen, met betrekking tot de loonkosten, ligt twee kalenderjaren in het verleden (t-2). Concreet zit er dus een vertraging van twee jaar op de berekening van het WBSO-voordeel. Dit betekent dat ondernemers de komende twee jaren procentueel minder financieel ondersteund worden als de huidige (en stijgende) loonkosten tegen de kosten uit het ijkjaar van twee jaar geleden worden gehouden. Naar verwachting zijn de geijkte loonkosten niet representatief met de werkelijke loonkosten.

Aangezien naast de loonkosten ook de niet-loonkosten (denk aan grondstoffen en materialen) aan inflatie onderhevig zijn is een stijging van de werkelijke kosten en uitgaven te verwachten. Dit samen kan en zal waarschijnlijk betekenen dat, bij een gelijkblijvend budget, de regeling versobert.

WBSO aanvragen voor 2023

Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op de WBSO subsidie en voor onze klanten. Bent u van plan om WBSO aan te vragen voor 2023? Graag inventariseren we of uw software-projecten in aanmerking komen. Download hier de whitepaper “Welke softwareprojecten komen in aanmerking” of neem contact op en wij inventariseren graag vrijblijvend uw kansen.

 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

Wat komt er kijken bij een WBSO aanvraag?

Als ondernemer bent u voornemens om WBSO aan te vragen in 2023. Wat komt kijken bij het aanvragen van de WBSO? Waar moet u op letten?

 

 

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Steven Loyens

Harold Kuijten

Nadja Verlasevic