Veranderingen WBSO 2022

Ieder jaar presenteert het kabinet op de derde dinsdag in september de miljoenennota. Hiermee gaan ook het belastingplan 2022 en de overige stukken met fiscale maatregelen gemoeid. Deze stukken hebben direct invloed op de WBSO subsidie. Welke veranderingen kunnen we voor de WBSO 2022 verwachten?

Dit jaar is het speerpunt van de RVO om de WBSO aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen. Een ondernemer kan per 2022 eenvoudiger en met meer flexibiliteit WBSO aanvragen. Elke aanvraag die wordt ingediend loopt automatisch tot en met 31 december. Aanvraagperiodes mogen elkaar nu overlappen en er mag per een eerstvolgende kalendermaand een nieuwe WBSO aanvraag ingediend worden. Eerder was dit niet mogelijk. Dit om flexibeler in te spelen op de ontwikkelingen binnen een bedrijf.

Verder is de verrekening per 2022 vereenvoudigd. Een ondernemer kan vanaf heden zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-voordeel, in welk aangiftetijdvak, verrekent wordt. Per aangiftetijdvak waarop één of meerdere S&O-verklaringen betrekking heeft, bepaalt de ondernemer het toegekende bedrag wat verrekend kan worden met de te betalen loonheffing (tot een maximum van de maandelijks te betalen loonheffing). In de praktijk kan dit betekenen dat je als ondernemer eerder in het jaar profiteert van het financiële voordeel.

Per 1 januari 2022 zijn de WBSO percentages ook weer terug naar het niveau van 2020. Dit een verlaging van 20% WBSO voordeel ten opzichte van het jaar 2021. Deze daling is niet onverwacht, eerder is al aangekondigd dat de ruime verhoging in 2021 eenmalig zou zijn i.v.m. de coronacrisis.

 

 

Aanpassing aanvraagmethodiek

Aanpassing wijze van verrekenen fiscaal voordeel

Aanpassing parameters

In 2022 geldt dat een aanvraag op elk moment
ingediend kan worden, rekening houdend met een minimale
looptijd van 3 maanden. Overlappende aanvragen zijn
dus toegestaan.
Op het moment dat een WBSO aanvraag is toegekend
mag je maximaal maandelijks het voordeel toepassen.
De hoogte van de maandelijkse loonheffing bepaald het maximale
maandelijks voordeel. Recht evenredig toepassen is hiermee vervallen.
De voordeelpercentage voor 2022 worden
teruggeschroefd naar het niveau van 2020.

WBSO Parameters 2022

 

WBSO percentages en bedragen 
2020 2021            2022
Tarief 1e schijf 32% ↗️ 40%   ↘️ 32%
Tarief 1e schijf voor starters 40% ↗️ 50%   ↘️ 40%
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000   ➡️ € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16%   ➡️ 16%

 

Ketenmachtiging

Per 1 september 2021 is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland overgaan naar een nieuw WBSO indienportaal. Wanneer een intermediair of tussenpersoon namens een onderneming een WBSO aanvraag wil indienen bij de RVO, zal de intermediair een ketenmachtiging nodig hebben. Dit kan door uw intermediair een machtiging af te geven voor ‘RVO diensten op niveau 3’. Meer informatie over ketenmachtiging leest u op www.eherkenning.nl/ketenmachtiging. 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

WBSO aanvragen voor 2022

Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op onze klanten. Bent u van plan om WBSO aan te vragen voor 2022? Graag bekijken we of uw software-projecten in aanmerking komen. Download hier de whitepaper ‘Welke softwareprojecten komen in aanmerking‘ of neem contact op en wij inventariseren vrijblijvend uw ontwikkelwerkzaamheden.

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Anouar Rhiyat

Stan Jansen

Freek Wernas