Miljoenennota en belastingplan 2022

WBSO 2021

De miljoenennota, het belastingplan 2022 en de overige stukken met fiscale maatregelen zijn dit jaar weer tijdens Prinsjesdag 2021 gepresenteerd. Welke veranderingen binnen het belastingplan voor het nieuwe jaar kunnen we voor de WBSO 2022 verwachten?

Het demissionair kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk, de WBSO subsidie, op een aantal punten aan te passen. Speerpunt is om de WBSO aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen. Het is zeer aannemelijk dat een groot deel van de door het kabinet voorgestelde plannen worden aangenomen.

Voorgestelde veranderingen WBSO 2022

De belastingstukken zijn gepubliceerd. Hierin zijn de voorstellen omtrent de WBSO terug te lezen. Het demissionair kabinet gaat mee met een aantal aanbevelingen die in 2019 zijn voorgesteld. Eén van de aanbevelingen is de eerder genoemde vereenvoudiging omtrent de WBSO aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek. Het demissionair kabinet stelt voor dat een ondernemer vanaf 1 januari 2022 steeds een nieuwe S&O-aanvraag kan indienen die de eerstvolgende kalendermaand start. In de praktijk kan dit betekenen dat aanvraagperiodes elkaar overlappen en er per een eerstvolgende kalendermaand nieuwe S&O-projecten aangevraagd kunnen worden. Eerder was dit niet mogelijk. Er blijft een maximum van 4 aanvragen per kalenderjaar.

Verder stelt het demissionair kabinet voor om de S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op alle resterende kalendermaanden van het kalenderjaar. Daarnaast is het voorstel om per 2022 toe te staan dat de ondernemer zelf bepaalt hoeveel voordeel er maandelijks verrekend wordt met de te betalen loonheffing. Per aangiftetijdvak waarop één of meerdere S&O-verklaringen betrekking heeft, bepaalt de ondernemer het toegekende bedrag wat verrekend kan worden (met een maximum van de maandelijks te betalen loonheffing). In de praktijk kan dit betekenen dat je als ondernemer eerder in het jaar profiteert van het financiële voordeel.

De verwachting is dat per 1 januari 2022 de percentages WBSO weer terug zullen gaan naar het niveau van 2020. Dit een verlaging van 20% WBSO voordeel t.o.v. 2021. Deze daling is niet onverwacht, eerder is al aangekondigd dat de ruime verhoging in 2021 eenmalig zou zijn i.v.m. de coronacrisis.

Samengevat;

  • Aanpassing aanvraagmethodiek;
  • Aanpassing wijze van verrekenen fiscaal voordeel;
  • Aanpassing parameters.

 

WBSO Parameters 2022

Het voorstel wat nu op tafel ligt is om de parameters terug te schroeven naar het niveau van 2020.

 

WBSO percentages en bedragen 
2020 2021            2022
Tarief 1e schijf 32% ↗️ 40%   ↘️ 32%
Tarief 1e schijf voor starters 40% ↗️ 50%   ↘️ 40%
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000   ➡️ € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16%   ➡️ 16%

 

WBSO aanvragen voor 2022

Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op onze klanten. Bent u van plan om WBSO aan te vragen voor 2022? Graag bekijken we of uw software-projecten in aanmerking komen. Download hier de whitepaper “Welke softwareprojecten komen in aanmerking” of neem contact op en wij inventariseren vrijblijvend uw ontwikkelwerkzaamheden.

 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

Wat komt er kijken bij een WBSO aanvraag 2022?

Per 1 september 2021 is de RVO over gegaan naar een nieuw WBSO portaal. Een belangrijke verandering is dat vanaf deze datum enkel nog WBSO aanvragen ingediend kunnen worden in het aanvraagportaal met eHerkenning niveau 3.

Heeft u een intermediair in de arm genomen om uw WBSO aanvraag te verzorgen dan is het van belang dat er een ketenmachtiging wordt afgegeven aan uw intermediair.

 

 

 

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

John Adams

Niels Lentink

Nadja Verlasevic