Veranderingen WBSO 2022

WBSO 2021

De miljoenennota, belastingplan 2022 en overige stukken met fiscale maatregelen zullen de derde dinsdag van september worden gepresenteerd. 

Welke veranderingen binnen het belastingplan voor het nieuwe jaar kunnen we voor de WBSO 2022 verwachten?

Het pakket Belastingplan zal naar verwachting bestaan uit zes wetsvoorstellen:

  1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022
  2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022
  3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen
  4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing
  5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
  6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking DouaneWetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022

Voorstellen m.b.t. de WBSO-regeling zijn te vinden in het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022. Momenteel is bekend dat de overheid inzet op het (verder) vereenvoudigen van de aanvraagsystematiek en het verduidelijken van de wetgeving omtrent de op te voeren S&O kosten en uitgaven.

Veranderingen van de voordeelpercentages WBSO 2022

Momenteel zijn de definitieve parameters nog niet bekend. Het jaar 2021 zou een eenmalige verhoging zijn m.b.t. het percentage van de eerste schijf. In die zin zou een verlaging van dit percentages te verwachten zijn. In dat geval valt het percentage terug naar het niveau van 2020.

De effectiviteit van de schijfverlengingen en eventueel de toevoeging van een extra schijf tussen de eerste en de tweede is zeer onzeker. Dit wordt gesteld in de brief van Mona Keijzer betreft de Effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de WBSO. In deze brief is ook te lezen dat verlaging van de tweede schijf niet wordt geadviseerd. Vergeleken met andere landen vervult Nederland een middenpositie.

Met betrekking tot het percentage van de eerste schijf, daarover wordt niet dieper op in gegaan. Worden de besluiten van het vorige belastingplan gevolgd dan kunnen we een terugval verwachten. Echter, indien innovatie een belangrijk speerpunt wordt om zorg te dragen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat dan zou een stabiele (WBSO) regeling hieraan bijdragen.

WBSO Parameters 2022

 

WBSO percentages en bedragen 2020 – 2022
2020 2021            2022
Tarief 1e schijf 32% ↗️ 40%
Tarief 1e schijf voor starters 40% ↗️ 50%
Grens eerste schijf S&O-(loon)kosten  € 350.000 ➡️  € 350.000
Tarief tweede schrijf 16% ➡️ 16%

 

WBSO aanvragen voor 2022

Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en bekijken welke veranderingen en maatregelen betrekking hebben op onze klanten. Bent u van plan om WBSO aan te vragen voor 2022? Graag bekijken we of uw software-projecten in aanmerking komen. Download hier de whitepaper “Welke softwareprojecten komen in aanmerking” of neem contact op en wij inventariseren vrijblijvend uw ontwikkelwerkzaamheden.

 

Steven Loyens

Stuur Steven een email of bel 040-2571498

Wat komt er kijken bij een WBSO aanvraag 2022?

Per 1 september 2021 is de RVO over gegaan naar een nieuw WBSO portaal. Een belangrijke verandering is dat vanaf deze datum enkel nog WBSO aanvragen ingediend kunnen worden in het aanvraagportaal met eHerkenning niveau 3.

Heeft u een intermediair in de arm genomen om uw WBSO aanvraag te verzorgen dan is het van belang dat er een ketenmachtiging wordt afgegeven aan uw intermediair.

 

 

 

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Jitske Marringa

Xavier van Aubel

Nadja Verlasevic