Elk jaar worden de resultaten van de innovatie- en onderzoeksregeling WBSO gepubliceerd van het voorgaande kalenderjaar.

In de jaarrapportage “Focus op research & development: de WBSO in 2020” worden naast kengetallen verschillende praktijkvoorbeelden belicht. In 2019 werden de trends “Digitale technologie” en “Circulaire economie” uitgelicht en dit jaar wordt dieper in gegaan op “Energie-transitie” en Innovatie in Voeding”.

 

WBSO 2020 in een notendop

WBSO overzicht 2020

Leeuwendeel bedrijven valt binnen het technologiegebied ICT

Met 5.650 bedrijven is het technologiegebied Computer- en informatiewetenschappen (ICT) het meeste vertegenwoordigd. Hierna volgt het technologiegebied “Mechanische techniek” (denk aan lucht- en ruimtevaart, machinebouwen koeltechniek) met 4.659 bedrijven. In totaal maaktenin 2020 19.010 bedrijven en 1.330 zelfstandig ondernemers gebruik van de WBSO.

Ten opzichte van vorig jaar is een kleine stijging te zien. In 2020 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de WBSO namens het ministerie van EZK uitvoert, ruim 135.000 R&D-projecten toe wat resulteerde in een stijging van 6% ten opzichte van 2019.

PDF download WBSO 2020 Download hier de jaarrapportage voor verdere details.

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Annabelle Geerdink

Jochum Groenendal

Daniel Semere