Op het moment van het definiëren van een WBSO aanvraag is de ontwikkelroute in veel gevallen nog niet tot in detail bekend. Het gaat om voorgenomen, vaak wat langer lopende, projecten waarbij er allerlei onzekerheden en beslismomenten kunnen passeren. De keuze om het WBSO project zo breed mogelijk te definiëren lijkt in eerste instantie een logische gedachte. Maar is dit wel de juiste wijze om naar een WBSO aanvraag te kijken?

Beschrijf concrete technische knelpunten & deelprojecten

WBSO technische knelpuntenAls Venderion zien we dat niet alleen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de slag heeft gemaakt naar het specifieker aanduiden welke onderdelen binnen een project WBSO waardig zijn, maar ook dat het specifiek (in onderdelen) beschrijven van WBSO-projecten voor veel duidelijkheid zorgt. Het indienen van een duidelijk gekaderd project geeft verschillende voordelen.

Allereerst vergroot dit de slagingskans op toekenning. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vraagt om het uiteenzetten van technische knelpunten die je wil gaan oplossen. Bestaat het project uit meerdere en verschillende knelpunten? Dan is het apart benoemen én beschrijven van deze knelpunten gewenst.

Het is ook in uw voordeel als de beschrijving van het toegekende project in lijn ligt met de dagelijkse praktijk. We zien dat developers makkelijker de juiste WBSO uren registreren en ook direct zorgen voor een duidelijke projectadministratie.
Kortom, een duidelijke omschrijving van softwarecomponenten, de te verwachte welke technische knelpunten en de voorgenomen oplossingsrichtingen, zijn de sleutel tot succes.

Als laatste zult u als ondernemer, bij een eventuele WBSO controle, een stuk rustiger op uw stoel zitten als u weet dat het toegekende WBSO project in lijn ligt met de praktijk. Een controle heeft als doel om de aannemelijkheid te toetsen of het toegekende project is uitgevoerd. Dit is dus géén herbeoordelingsmoment, waarbij de mate van “Innovatie” opnieuw wordt getoetst. Er wordt enkel gekeken of de administratie in lijn ligt met het toegekende WBSO project. Een duidelijk omschreven WBSO project in combinatie met een sluitende en toewijsbare uren- & projectadministratie, zal een positieve bijdrage leveren aan het ‘WBSO dossier’ wat u opbouwt bij de RVO.

Herkenbaarheid WBSO projecten

Voor het opstellen van een goede WBSO aanvraag, waarbij geen kansen en opportuniteit gemist worden, is een grondige en gedegen inventarisatie van uw ontwikkelwerkzaamheden nodig. Veel bedrijven hebben de neiging om zelf al projecten te filteren en de meest innovatieve projecten als kandidaat WBSO projecten aan te dragen bij hun intermediair. Zeer waarschijnlijk zijn dit de projecten met de meeste slagingskans m.b.t. de WBSO, maar het gevaar is ook dat u met deze filtering (onterecht) werkzaamheden uitsluit. Mogelijk legt u de lat te hoog?

Om te kijken of deze lat ligt waar hij zou moeten liggen spreken onze WBSO consultants in eerste instantie de volledige ontwikkelroadmap door. Hierna volgt er een technisch inhoudelijk  verdiepingsslag om te filteren wat wél en wat niet in aanmerking komt. Dusdanig dat er per technisch knelpunt/ te ontwikkelen softwarecomponent voldoende informatie boven tafel komt om een WBSO project te definiëren. Al onze WBSO consultants hebben een programmeerachtergrond en zijn in staat om zelf de volledige WBSO aanvraag te schrijven.

Aanmelden: WBSO spreekuur op vrijdag

Wilt u graag inventariseren of uw projecten in aanmerking komen voor de WBSO?

Iedere vrijdag hebben onze technisch consultants een WBSO spreekuur. Telefonisch wordt afgetast of een idee/project in aanmerking komt voor WBSO, of we kunnen u advies gegeven over lopende WBSO aanvragen.

Wilt u eens aftasten of we specifiekere projecten kunnen definiëren?

Meld u vrijblijvend aan voor een adviesgesprek. Vul uw gegevens hiernaast in en u wordt vrijdag gebeld. Natuurlijk kunt u ook direct bellen om een andere dag af te spreken.

 

    Maak direct een afspraak