Realisatie WBSO melden

Na afloop van ieder kalenderjaar bent u als ondernemer verplicht om de gerealiseerde Speur- en Ontwikkel (S&O) uren mee te delen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, indien uw WBSO aanvraag is toegekend. Op het moment dat u in bezit bent van een S&O-verklaring dient u de gerealiseerde S&O-uren van S&O-medewerkers, die op de loonlijst staan van het bedrijf waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven, door te geven aan de RVO. Dit geldt ook indien u 0 S&O-uren heeft gerealiseerd.

Heeft u in 2022 een toegekende WBSO aanvraag? Dan bent u verplicht om de gerealiseerde S&O uren voor 31 maart 2023 mee te delen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kunt u doen in het (nieuwe) WBSO aanvraagportaal van de RVO, u heeft eHerkenning (eH3) nodig om in dit portaal in te kunnen loggen. Bent u klant bij Venderion? Dan kunt u inloggen in uw eigen WBSO portalomgeving van Venderion en daar de gerealiseerde S&O-uren doorgeven. Wij zorgen ervoor dat de S&O-urenmelding tijdig voor u gedaan wordt bij de RVO.

Om de juiste S&O-uren en het juiste aantal S&O-medewerkers door te geven, is het van belang een correcte WBSO urenregistratie te hebben. Bekijk goed welke uren onder de toegekende WBSO projecten vallen en tel de gerealiseerde uren vanaf de juiste startdatum tot het einde van het kalenderjaar. Is de startperiode van uw WBSO aanvraag bijvoorbeeld februari, dan tellen eerder gerealiseerde uren op het project in januari niet mee.

Heeft u meerdere beschikkingen en eventueel verschillende toegekende projecten per periode? Dan vraagt dit om extra aandacht om geen foutieve informatie te melden en om ook geen kansen te missen. Neem contact op en wij helpen u met een correcte urenmededeling.

Ook kunt u gebruik maken van de door de RVO beschikbare Rekentool en de Handleiding Mededeling.

Nadja Verlasevic

Stuur Nadja een email of bel 040-2571498

Hulp nodig bij het melden van uw WBSO uren?

Het melden van S&O-uren is een jaarlijks terugkomende activiteit voor bedrijven die WBSO aanvragen. Venderion neemt dit proces voor u uit handen. Heeft u hulp nodig bij de optelling van de juiste uren? Weet u zeker dat u geen kansen laat liggen?

Neem contact met ons op om dieper in te gaan op de mededeling van de gerealiseerde S&O-uren.

Belangrijke zaken & tips m.b.t. de WBSO urenmededeling

Op het moment dat u de gerealiseerde WBSO uren aan de RVO wil gaan doorgeven dan zijn er enkele zaken waarop u moet letten:

Schuiven met S&O-uren

Op het moment dat er meerdere WBSO-projecten binnen een S&O-verklaring zijn toegekend dan mag u schuiven met de toegekende S&O-uren tussen projecten. Wanneer er op het ene WBSO project minder uren zijn gerealiseerd dan mag u de resterende uren van dat project overhevelen naar één of meer andere goedgekeurde S&O-projecten.

S&O-uren van de juiste medewerkers

Enkel de S&O-uren van de S&O-medewerkers die op de loonlijst staan van het bedrijf waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven mogen worden meegenomen. Gerealiseerde uren van bijvoorbeeld inhuurkrachten, stagiaires met een stagevergoeding, freelancers maar ook bijvoorbeeld van een CTO met een personal holding waar hij/zij op de loonlijst staat dienen niet worden meegenomen in de totaaltelling. Deze uren komen niet in aanmerking.

S&O-uren

Een S&O-verklaring wordt afgegeven voor technisch innovatieve activiteiten. Registreer enkel en alleen de S&O-uren. Niet alle werkzaamheden die u binnen een S&O-project uitvoert, kunnen als S&O-werkzaamheden worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan administratieve of organisatorische werkzaamheden. Ook werkzaamheden rondom informatieve bijeenkomsten, vergelijkend onderzoek, onderhoud van programmatuur, het beschrijven van architectuur of puur het ontwerpen of bouwen van een nieuw systeem zijn uren die niet meetellen.

Deadline S&O-uren melden

Na afloop van het kalenderjaar dienen organisaties die een S&O-verklaring in bezit hebben de gerealiseerde uren mee te delen. Jaarlijks dient deze urenmelding uiterlijk op 31 maart plaats te vinden.