Realisatie WBSO melden

Na afloop van elk kalenderjaar bent u als ondernemer verplicht om de gerealiseerde Speur- en Ontwikkel (S&O) uren mee te delen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, indien uw WBSO aanvraag is toegekend. Op het moment dat u in bezit bent van een S&O-verklaring dient u de gerealiseerde S&O uren van S&O medewerkers, die op de loonlijst staan van het bedrijf waarvoor de S&O verklaring is afgegeven, door te geven aan de RVO. Dit geldt ook indien u 0 S&O uren heeft gemaakt.

Heeft u in 2020 een toegekende WBSO aanvraag? Dan bent u verplicht om de gerealiseerde S&O uren voor 31 maart mee te delen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kunt u doen in het eLoket waarvoor u eHerkenning nodig heeft om in te loggen. Bent u klant van Venderion? U kunt inloggen in uw eigen WBSO portalomgeving om daar de S&O uren door te geven.

Om de juiste S&O uren en het juiste aantal S&O door te geven, is het hebben van een correcte WBSO urenregistratie van belang. Bekijk goed welke uren onder de WBSO vallen en tel de uren vanaf de juiste datum tot het einde van het kalenderjaar. Loopt uw WBSO aanvraag bijvoorbeeld vanaf februari, dan tellen de gerealiseerde uren in januari niet mee.

Heeft u meerdere aanvraagperiodes en eventueel verschillende toegekende projecten per periode? Dan vraagt dit meer aandacht om geen foutieve informatie te melden en om geen kansen te missen. Neem contact op en wij helpen u met een correcte urenmededeling.

Nadja Verlasevic

Stuur Nadja een email of bel 040-2571498

Hulp nodig bij het melden van uw WBSO uren?

Het melden van S&O uren is een jaarlijks terugkomende activiteit voor bedrijven die WBSO aanvragen. Venderion neemt dit proces voor u uit handen. Heeft u hulp nodig bij de optelling van de juiste uren? Weet u zeker dat u geen kansen laat liggen?

Neem contact met ons op om dieper in te gaan op de mededeling van de gerealiseerde S&O uren.

Belangrijke zaken & tips m.b.t. de WBSO urenmededeling

Op het moment dat u de gerealiseerde WBSO uren aan de RVO wil gaan doorgeven dan zijn er enkele zaken waarop u moet letten:

Schuiven met S&O uren

Op het moment dat er meerdere WBSO-projecten binnen een S&O verklaring zijn toegekend dan mag u schuiven met de toegekende S&O uren tussen projecten. Wanneer er op het ene WBSO project minder uren zijn gerealiseerd dan mag u de resterende uren van dat project overhevelen naar één of meer andere goedgekeurde S&O-projecten.

Daarnaast mag u ook de gerealiseerde S&O uren die na afloop van de aanvraagperiode gemaakt zijn, meetellen met het totaal aantal. Voorbeeld: u heeft een S&O verklaring voor de periode januari t/m juni, maar voor de periode juli t/m december heeft u geen WBSO aanvraag ingediend dan telt u alle S&O uren van januari t/m december. 

S&O uren van de juiste medewerkers

Enkel de S&O uren van de S&O medewerkers die op de loonlijst staan van het bedrijf waarvoor de S&O verklaring is afgegeven mogen worden meegenomen. Gerealiseerde uren van bijvoorbeeld inhuurkrachten, stagiaires met een stagevergoeding, freelancers maar ook bijvoorbeeld van een CTO met een personal holding waar hij/zij op de loonlijst staat dienen niet worden meegenomen in de totaaltelling. Deze uren komen niet in aanmerking.

S&O uren

Een S&O verklaring wordt afgegeven voor technisch innovatieve activiteiten. Registreer enkel en alleen de S&O uren. Niet alle werkzaamheden die u binnen een S&O project uitvoert, kunnen als S&O werkzaamheden worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan administratieve of organisatorische werkzaamheden. Ook werkzaamheden rondom informatieve bijeenkomsten, vergelijkend onderzoek, onderhoud van programmatuur, het beschrijven van architectuur of puur het ontwerpen of bouwen van een nieuw systeem zijn uren die niet meetellen.

Deadline S&O uren melden

Na afloop van het kalenderjaar dienen organisaties die een S&O verklaring in bezit hebben de gerealiseerde uren mee te delen. Jaarlijks dient deze urenmelding uiterlijk op 31 maart plaats te vinden.