MIT subsidie

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. De Nederlandse overheid heeft de MIT subsidie in het leven geroepen om bij het midden- en kleinbedrijf innovatie te stimuleren in de volgende topsectoren van het Nederlandse bedrijfsleven:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie
 • Creatieve industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen en ICT
 • Logistiek
 • Life Science & Health
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water & Maritiem

De overheid hanteert een drietal instrumenten om innovatieve ondernemers te ondersteunen, namelijk, R&D-samenwerkingsprojecten, Haalbaarheidsprojecten en Kennisvouchers.

Niels Lentink

Stuur Niels een email of bel 040-2571498

Venderion ondersteunt innovatieve MKB ondernemers met de MIT subsidie

Neem dan contact op met onze MIT & WBSO consultant, Niels Lentink. Hij geeft u graag meer achtergrondinformatie over de MIT en bespreekt samen met u de opportuniteit van het door u voorgenomen samenwerkingsproject.

MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Zodra er een samenwerking op stapel staat met één of meerdere andere bedrijven dan is het instrument R&D-samenwerkingsprojecten interessant om te onderzoeken. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling (of vernieuwing) van producten, productieprocessen of diensten.

U kunt in aanmerking komen op het moment dat elk bedrijf voor eigen rekening en risico een bijdrage levert aan het samenwerkingsproject. Van belang is dat er een evenwichtig samenwerkingsverband wordt gevormd.

Een MIT aanvraag wordt beoordeeld volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt, rangschikt en toekent.

MIT R&D-samenwerkingsprojecten in het kort:

 • Samen met een andere MKB ondernemer wilt u een product, productieproces of dienst gaan ontwikkelen;
 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, waarbij een minimum geldt van € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject;
 • Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: punten worden per onderdeel toegekend en gerangschikt;

MIT Haalbaarheidsprojecten

Alvorens te starten met een innovatieproject kunt u gebruikmaken van het MIT instrument Haalbaarheidsprojecten. Deze subsidie is bedoeld in kaart te brengen welke technische en economische risico’s komen kijken bij de ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

MIT Haalbaarheidsprojecten in het kort:

 • Doel van de subsidie in om de besluitvorming te ondersteunen om al dan niet te starten met een innovatieproject;
 • De subsidie bedraagt maximaal €20.000,-;
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

MIT Kennisvouchers

Op het moment dat u met vragen zit die mogelijk door het inschakelen van een kennisinstelling beantwoord kunnen worden dan ondersteunt het MIT instrument Kennisvouchers u.

MIT Kennisvouchers in het kort:

 • U bent een mkb-ondernemer en u zoekt antwoord op een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten;
 • Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen;
 • Een voucher bedraagt maximaal €3.750,-;

  Wilt u meer informatie over de MIT subsidie?

  Graag bekijken we de mogelijkheden rondom de MIT. Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op.