Een ketenmachtiging regelen voor uw WBSO aanvragen

WBSO Ketenmachtiging - EHerkenning

De beoordelende instantie van uw WBSO aanvraag, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bouwt momenteel aan een nieuw WBSO aanvraagportaal ter vervanging van het huidige eLoket waar WBSO aanvragen worden ingediend.

Om gebruik te kunnen maken van dit nieuwe portaal heeft een intermediair, zoals Venderion, voor het indienen van uw WBSO aanvraag, een ketenmachtiging nodig. Dit in verband met de nieuwe wet Digitale Overheid. Het zou kunnen dat uw bedrijf al een e-herkenningsmiddel (niveau 3 – EH3) heeft of dat u zelfs al een keer eerder te maken heeft gehad met ketenmachtiging, bijvoorbeeld via de Belastingdienst of het UWV. Kijk voor meer informatie over ketenmachtiging op www.eherkenning.nl/ketenmachtiging.

Op dit moment zit het RVO nog in een overgangsfase. Momenteel is het nieuwe portaal pas gedeeltelijk geopend. Naar verwachting zal dit nieuwe portaal in het tweede kwartaal van 2021 volledig open gaan en is het na 1 april 2021 zonder ketenmachtiging niet meer mogelijk voor een intermediair om uw WBSO aanvraag in te dienen.

Bent u klant bij Venderion?

Voor de eerste aanvraagronde van 2021 is het nog niet nodig een ketenmachtiging te hebben. U zult binnenkort bericht van ons ontvangen m.b.t. het ingang zetten van het ketenmachtiging-proces voor de (vervolg) WBSO aanvragen, later in het nieuwe jaar.

Wilt u meer informatie over ketenmachtiging voor WBSO subsidie? Neem dan contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

Maak kennis met onze professionals. Bekijk ons team of bel 040-2571498. Wij komen graag met u in contact.

Jitske Marringa

Sandra Bosch-Schuts

Jochum Groenendal