Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

WBSO-regeling 2018

Elke ondernemer in Nederland kan, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, een aanvraag indienen voor de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk. Deze WBSO-subsidie is een tegemoetkoming voor een deel van de loonkosten voor Speur- & Ontwikkelingswerk.

De WBSO-subsidie is door de overheid in het leven geroepen om onderzoek en innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de WBSO-subsidie moet er sprake zijn van ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur. Het moet gaan om voor uw organisatie nieuwe technologie. Dit kan inhouden het verder ontwikkelen op bestaande technologie of het ontwikkelen van een technisch nieuwe oplossing voor een specifiek informatietechnologisch probleem.

WBSO voor ICT organisaties

WBSO ICT-projecten

Of het gaat om ICT-projecten voor klanten, productgerelateerde projecten of software-oplossingen om interne processen te ondersteunen, de WBSO-subsidie subsidieert projecten met een S&O-/R&D-karakter.

Voorbeeld WBSO projecten:

  • Het oplossen van performance problematiek door bijvoorbeeld Caching technieken en/of Load Balancing. Ook kunnen er subsidiekansen liggen als het gaat om het ontwikkelen van tools om de performance te kunnen meten.

  • In plaats van het leveren van applicatiesoftware (Client/Server) overgaan naar de levering van softwaretechnologische bouwstenen (Service Oriented Architecture, Software as a Service), waarmee bijvoorbeeld ketenintegratie te realiseren is.

Het fiscale voordeel van de WBSO

Organisaties die in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie kunnen zo hun loonkosten verlagen. Het toegekende fiscale voordeel wordt toegepast als een vermindering op de af te dragen loonheffing. Kortom, maandelijks betaalt u minder loonheffing aan de Belastingdienst. Hier vindt u de formule om uw voordeel te berekenen.

Fiscaal voordeel WBSO 2018

Op het moment dat uw WBSO aanvraag is toegekend dan mag u uw voordeel verrekenen met de maandelijks te betalen loonheffing. Het voordeel komt grofweg neer op €12,50 euro per uur. Vraagt u meer dan 1800 uur per jaar aan dan valt u in een andere schijf en zal dit uurbedrag lager uitvallen.

Voor bedrijven is er de S&O-afdrachtvermindering die u als volgt kunt berekenen:

((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage


Berekening van het uurloon

Op basis van BSN's van medewerkers die 2 jaar geleden uren hebben gerealiseerd op een WBSO project wordt het uurloon berekend. Heeft u 2 jaar geleden geen WBSO aangevraagd dat kunt u rekenen met het forfaitbedrag van €29,-

Berekening van het forfait voor kosten en uitgaven 

De meeste bedrijven maken gebruik van het forfait als het gaat om kosten en uitgaven. Op basis van het aantal aangevraagde uren wordt dit forfait berekend. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus €4,- per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren.

Voordeelpercentages

Er gelden twee verschillende percentage. Vraagt u minder dan 10.279 uren aan dan kunt u rekenen met 32%.

• het percentage van de 1e schijf is 32%
• het percentage van de 1e schijf is 40%
• de bovengrens van de 1e schijf blijft 350.000 euro
• het percentage van de 2e schijf staat op 14% 
  
Wordt u door de Belastingdienst gezien als zelfstandig ondernemer? In plaats van een afdrachtvermindering op de loonheffing, komt u in aanmerking voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2018 wordt dit € 12.623,- en voor starters in totaal €18.938. 

Venderion helpt u graag bij het inventariseren waar er binnen uw organisatie WBSO-kansen liggen. Onze ICT-specialisten zijn in staat om de juiste vertaalslag te maken ontwikkelprojecten naar een WBSO-aanvraag. Op basis van No Cure No Pay nemen wij het gehele aanvraagproces uit handen.

Komen uw software-ontwikkelingsprojecten in aanmerking voor de WBSO-subsidie?

Meer informatie over de regeling kunt u ook vinden op overheidssites, zoals die van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

RVO
- Antwoord voor bedrijven

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl