null

Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

WBSO controles

Steekproefgewijs voert RVO controles uit om zodoende erop toe te zien dat er voldaan wordt aan de voorwaarden. Deze controles worden van te voren aangekondigd.

Tijdens een controle wordt bekeken of de WBSO aanvraag in overeenstemming is met wat er in de praktijk gebeurd is.

De werkzaamheden die u uitvoert en de tijd die u aan S&O besteedt, toetst Agentschap NL aan de hand van uw WBSO administratie. Agentschap NL voert na afloop van een kalenderjaar steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die gebruik maken van de WBSO. Een controle kan ook gaan over het lopende jaar.

 Wat kan er mis zijn bij een WBSO controlebezoek:

Bron: RVO

  • De S&O-administratie is onvolledig of afwezig.
  • S&O-uren zijn niet per persoon, per dag en per project bijgehouden.
  • Werkzaamheden komen niet overeen met de door Agentschap NL goedgekeurde projecten.
  • Er is niet of niet tijdig een mededeling gedaan van minder gerealiseerde uren.
  • Er zijn uren buiten de aanvraagperiode meegenomen of er is geschoven met uren tussen S&O-verklaringen.
  • Er zijn S&O-uren geschreven op verlofdagen en ziektedagen.
  • Er zijn S&O-uren geschreven van stagiaires en/of afstudeerders.
  • De S&O-medewerker staat niet op de loonlijst.


Venderion als WBSO partner

Venderion is partner in het gehele WBSO proces. De dienstverlening houdt niet alleen in dat er een aanvraag wordt geschreven en dat het WBSO aanvraagproces wordt gemonitord, ook zijn wij betrokken bij de voorbereiding van controlebezoeken en zijn we aanwezig tijdens de controles.

Vragen over WBSO controlebezoeken?

Staat er een controlebezoek bij u ingepland? Heeft u vragen, zijn er onduidelijkheden? Laat ons het weten. Wij helpen u graag verder.


Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl