null

Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

Controlebezoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) m.b.t. de WBSO aanvraag


U heeft een WBSO aanvraag ingediend en er is nu een controle door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  aangekondigd.

WBSO | Controlebezoek RVOSteekproefsgewijs voert RVO controles uit bij organisaties die een WBSO aanvraag hebben ingediend. Doel is om er op toe te zien dat de gestelde voorwaarden nageleefd worden. Deze controles worden van te voren aangekondigd. Veelal gaat een WBSO controle over een periode van het vorige kalenderjaar. Een controle kan ook gaan over het lopende jaar.

Wat kunt u verwachten?

Er bestaan twee soorten controles.

1. Controle WBSO door Team Handhaving
2. Controle WBSO door een adviseur/beoordelaar

Controle WBSO door Team Handhaving

De controle door Team Handhaving kenmerkt zich door de focus op de cijfermatige kant. Tijdens de controle wordt ingezoomd op de correctheid van de gerealiseerde uren, de geboekte vakantiedagen, de toegepaste afdrachtverminderingen en de verslaglegging van de projectadministratie. Je kan deze controle het beste omschrijven als een boekhoudkundige controle.

Controle WBSO door een adviseur/beoordelaar

De meest voorkomende controles zijn controles uitgevoerd door een adviseur van RVO.  Deze adviseurs hebben kennis vanuit de praktijk op gedaan of hebben affiniteit met uw branche waardoor zij in staat zijn om WBSO aanvragen te beoordelen.

De aannemelijkheid dat het project / de projecten daadwerkelijk zijn uitgevoerd staat centraal tijdens deze afspraak. Om dit te beoordelen wordt ingezoomd op zowel de project- als de urenadministratie.

De controle richt zich op:

  • de aard, de inhoud en de voortgang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk (zoals is vastgelegd in de S&O-administratie);
  • de omvang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk (het aantal S&O-uren zoals is vastgelegd in de S&O-administratie); de mededeling van het aantal gerealiseerde S&O-uren;
  • het vastgestelde S&O-uurloon

Advies wat we meegeven aan klanten is om een programmeur/ lead-developer aanwezig te laten zijn tijdens deze meeting. Hij/zij kan inhoudelijk ingaan op de ingediende en (gedeeltelijk) uitgevoerde WBSO projecten waarbij de koppeling naar de administratie kan worden gemaakt.

Na het controle-bezoek zal de beoordelaar zijn bevindingen verwerken in een controlerapport. Worden er onregelmatigheden geconstateerd dan bestaat de kans dat er een boete wordt opgelegd. De aard van de onregelmatigheden bepalen in hoeverre het ook financiële gevolgen heeft.

Zelf hebben we dit nog nooit meegemaakt. Vaak worden door de beoordelaar aanscherpingen/ adviezen meegegeven die ook in het controlerapport komen te staan.

Vragen over een controle?

Neem contact met ons op.

Melvin van Dam
040-2571498
Venderion

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl