Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

WBSO aanvragen voor software ontwikkelingsprojecten

De Nederlandse overheid stimuleert ‘innovatieve’ ontwikkelingen binnen Nederland. Van machine- en apparatenbouw, ontwikkelingen binnen de bio- , chemische- en farmaceutische industrie tot productieprocessen. Elke organisatie met R&D-activiteiten kan gebruikmaken van de WBSO, RDA en Innovatiebox.

Naast bovenstaande ontwikkelingen wordt ook de ontwikkeling van software/ applicaties en games gestimuleerd door de overheid. Sinds er in 2009 een verruiming in de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) heeft plaatsgevonden is het aantal aanvragen voor software-ontwikkelingsprojecten enorm gestegen.

Welke software ontwikkelingsprojecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de WBSO-regeling is het van belang dat het bedrijf zelf de (programmeer-) werkzaamheden uitvoert. Daarnaast dienen de ontwikkelingen technisch vernieuwend te zijn voor uw organisatie, waarbij de ontwikkelingen in de toekomst gedaan gaan worden. Kortom, met terugwerkende kracht kan WBSO aanvragen voor software ontwikkelingsprojectenje geen WBSO aanvragen.

Dit gezegd hebbende blijft de vraag welke projecten komen in aanmerking? En wat is nu precies technisch vernieuwend?

Deze vragen hoor ik regelmatig. Alle ontwikkelingen met een bepaald(e) technische uitdaging/obstakel kunnen onder de WBSO-regeling vallen. Onderwerpen die we vaak tegenkomen zijn; het oplossen van performance-issues, security-issues, platform-onafhankelijkheid, connectivity, etc.

Het kennisdomein van iedere organisatie is anders. Programmeerwerkzaamheden welke voor de ene organisatie technisch vernieuwend zijn, hoeven voor de andere organisatie niet (meer) technisch vernieuwend te zijn. RVO beoordeelt per organisatie, per project  of de ontwikkelingen van de organisatie zelf binnen de WBSO. Het kan goed zijn dat een concurrent of iemand anders in de branche een dergelijk WBSO project heeft gedaan, maar dit wil dan niet zeggen dat u als organisatie voor hetzelfde soort project niet meer in aanmerking komt. 

Hoe schrijf je een goede WBSO aanvraag?

Aanvragen gericht op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een machine of een apparaat laten zich wat gemakkelijker omschrijven. Het spreekt bij de meeste mensen tot  de verbeelding. Je kan een prototype aanraken,  je ziet onderdelen, je kan je een voorstelling maken. Maar wat is er nu precies technisch vernieuwend aan ‘een stuk code’? De vertaling van het programmeren van softwareapplicaties naar een WBSO aanvraag wordt als lastig(er) ervaren.

Functionele ontwikkelingen komen niet in aanmerking, maar dit wil niet zeggen dat onderdelen van het project niet in aanmerking kunnen komen. Wat is er precies nodig om die functionele ontwikkelingen uit te voeren, welke technische uitdagingen worden hierin verwacht?

Van alpha naar bèta en van bèta naar alpha

Van belang is dat er in de breedte, met een technische bril, gekeken moet worden naar de programmeeractiviteiten binnen de organisatie. Soms per project en soms in de breedte in de vorm van een kapstok -/ overkoepeld project. De wijze waarop de ontwikkelingen worden omschreven is van groot belang. Op basis van de ingediende aanvraag en de omschrijving beoordeelt een beoordelaar van RVO of de ontwikkelingen binnen de WBSO vallen. De beoordelaar heeft de ingediende omschrijving als uitgangspunt. Dit is de basis voor de boordeling.

U kunt zich voorstellen dat we regelmatig omschrijvingen zien waar wij het logisch van vinden dat die worden afgewezen terwijl wij, door onze technisch inhoudelijke kennis, weten wat er in technische zin komt kijken bij de desbetreffende ontwikkeling en de inschatting maken dat de kans groot is dat de WBSO aanvraag met een verkeerde bril op is geschreven. Natuurlijk geldt dit niet altijd, maar indien er intensief geprogrammeerd wordt en men gaan technische uitdagingen niet uit de weg dan ben ik er van overtuigd dat er kansen liggen voor de WBSO. Vraag die natuurlijk blijft: zijn er voldoende uren toe te wijzen aan de WBSO zodat het ook financieel gezien interessant is?

Van alpha naar bèta

Tijdens technische sessie bij de klant op kantoor wordt geregeld enthousiast verteld wat de software moet gaan kunnen en welke functionaliteiten de applicatie gaat krijgen. Van belang is dat er door de functionele ontwikkeling heen geprikt wordt. Wat is het technische probleem? Wat lukt nu niet? Wat moet opgelost worden? 

Van bèta naar alpha

Een gesprek  met de programmeur(s)  zelf zorgt voor de beste input voor een WBSO aanvraag. Waar ligt de programmeur, als het ware, ‘s nachts wakker van. Waar loopt hij tegenaan, wat is zo één, twee, drie niet direct op te lossen?
Hoe specifieker en technisch inhoudelijker hoe beter. De vertaling naar een WBSO aanvraag wordt in dit geval voor onze technisch specialisten vergemakkelijkt. Met open vizier kijken naar de programmeeractiviteiten en niet enkel naar afgebakende  projecten zorgt voor nieuwe inzichten en meer mogelijkheden om gebruik te maken van de WBSO.

De juiste vertaling van ‘alpha van bèta’ en van béta naar alpha. Dat is van belang! Dat is waarin het onderscheid wordt gemaakt.

Venderion
M. van Dam

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl