Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

M. van Dam (partner Venderion) aan het woord ­­­­

Wijzigingen WBSO 2013. Gunstig of niet?

Dinsdag 18 september (Prinsjesdag) is het Belastingplan voor 2013 gepresenteerd, waarin verschillende wijzigingen voor de WBSO zijn aangekondigd. De wijzigingen komen voort uit de dit voorjaar afgeronde evaluatie van de WBSO. Uit deze evaluatie blijkt dat het MKB door het verhogen van de bovengrens van de eerste schijf meer gestimuleerd wordt om te innoveren en door te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect.

Er wordt gesteld dat MKB-bedrijven, door de wijzigingen in de WBSO 2013, gestimuleerd worden om te innoveren. Het 'MKB' is vrij breed. Wie profiteren komend jaar van de ophoging van de loongrens, rekeninghoudend met de verlaging  van het percentage (42% naar 38%)?

Innovatieve organisaties welke 4426 of meer S&O-uren aanvragen en realiseren, waarbij er gerekend wordt met een S&O-uurloon van € 29,-- profiteren van de wijzigingen in de WBSO. Innovatieve organisaties welke minder dan 4426 S&O-uren realiseren gaan er onder de streep op achteruit.

Organisaties welke boven de 6896 S&O-uren aanvragen en realiseren hebben ten opzichte van 2012 maximaal een voordeel van €17.196,--.

Het is een definitie kwestie, maar er kan globaal gesteld worden dat voornamelijk het 'Midden- en Grootbedrijf' het meest profiteert en niet het 'Kleinbedrijf'.

De administratieve last wordt (iets) groter kijkend naar het ‘eMededelen’ van de gerealiseerde S&O-uren vanwege het feit dat de 90%-grens wordt afgeschaft. Kortom, een mededeling van de gerealiseerde S&O-uren is te allen tijde verplicht.

In het belastingplan 2013 wordt verder aangegeven dat er gekeken gaat worden om de administratieve lasten te verlichten.

Kijkend naar de Innovatiebox; het lage boxtarief voor winsten binnen de innovatiebox blijft gehandhaafd op 5%!

S&O-afdrachtvermindering 2010-2013

2010

2011

2012

2013 (BP)

1e schijf

50%

50%

42%

38%

1e schijf starters

64%

64%

60%

50%

Loongrens

€ 220.000

€ 220.000

€ 110.000

€ 200.000

2e schijf

18%

18%

14%

14%

Plafond

€ 14 mln.

€ 14 mln.

€ 14 mln.

€ 14 mln.

 

WBSO aanvragen voor 2013

Bent u voornemens een WBSO aanvraag te doen voor 2013. Neem contact met ons op. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Vraagt u zelf aan of met een partner en ervaart u het aanvragen van de WBSO als een administratieve last? Venderion heeft de kennis in huis om het volledige traject uit handen te nemen (op basis van no cure no pay). Wij schrijven zelf de aanvraag op basis van een persoonlijk gesprek en zijn partner in het verdere proces (van inventarisatie, tot voorbereiding en begeleiding bij controles).

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl