Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

WBSO 2014 - Belastingplannen 2014

Deel 2 - Effecten plannen 2014 

Eindhoven, 1 oktober 2013
Ruud (partner Venderion) aan het woord

Enige tijd geleden keken we (voor)uit naar Prinsjesdag (Deel 1 WBSO 2014). Nu, twee weken na Prinsjesdag, concluderen we dat we de plannen zowel met enige tevredenheid als ook teleurstelling hebben ontvangen.

Laten we met het positieve aspect beginnen: het kabinet erkent dat innovatie van belang is en reserveert nagenoeg hetzelfde budget voor de wbso, rda en innovatiebox samen. Hierbinnen is er een kleine verschuiving, waarbij een deel van het budget van de rda naar de wbso gaat en de innovatiebox onveranderd blijft. Zeker in de huidige economische situatie lijkt de regering te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt en is dit een positief signaal richting innoverende bedrijven.WBSO 2014 - De Effecten

De teleurstelling komt vooral door de geplande afname van het budget voor de innovatiesubsidies in de komende jaren en de inhoudelijke veranderingen voor 2014, waarbij de kleine innoverende ondernemers de dupe worden.
Waar het begrijpelijk is dat er nu, ondanks sterk toenemende deelname aan bijvoorbeeld de wbso-regeling de laatste jaren, door de huidige economische situatie niet ook verder geïnvesteerd kan worden in innovatie, is dit voor de komende jaren onverklaarbaar. Wordt het belang van innovatie dan toch niet volledig erkend of zit er iets anders achter?

Met betrekking tot de inhoudelijke veranderingen wordt het percentage van de rda verhoogd en de belangrijkste wbso-schijf qua bandbreedte weliswaar verlengd, maar qua percentage verlaagd.
Daar waar gemiddeld genomen de grote(re) bedrijven al veel meer profijt hebben van de rda en de innovatiebox dan de kleine(re) organisaties, zijn de wijzigingen binnen de wbso-regeling ook nog eens puur op deze groep geënt.

Het is begrijpelijk dat de overheid baat heeft bij verdere groei en investeringen van grote innoverende bedrijven. Zij bieden werkgelegenheid en zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland.
Aan de andere kant zijn het ook zeker de kleine en middelgrote bedrijven die groei in werkgelegenheid bieden en zo de economie aanjagen. Daarom is het onbegrijpelijk dat de maatregelen ten koste gaan van de kleine innoverende ondernemers[1].

In tegenstelling tot grotere organisaties zijn zij (nog) niet zo goed in staat om tegenvallers op te vangen en hebben juist zij een steuntje in de rug nodig. De huidige wbso-maatregelen geven deze groep echter helaas minder steun in de economisch toch al zware tijden. En juist van de wbso-regeling moeten deze ondernemers het hebben, want van de rda en innovatiebox hebben ze vanwege vaak beperkte winsten minder profijt. Nu er op de langere termijn ook nog eens een flinke daling van het wbso-budget in het vooruitzicht is gesteld, lijkt de focus van het kabinet met de huidige koers duidelijk niet gericht op de kleinere ondernemers.
Blijkbaar telt een gewaarschuwd kabinet niet voor twee…

Wilt u weten wat de veranderingen voor uw situatie betekenen, we helpen u graag.

R. Smolenaers[1] Hiermee worden in dit artikel organisaties bedoeld met <=4 fte S&O-medewerkers


Deel 1 - Wachten op Prinsjesdag 2013

Eindhoven, 12 september 2013
Ruud (partner Venderion) aan het woord

De zomervakantieperiode zit er (voor de meesten van ons) weer op. Snel na je vakantie is je hoofd al snel weer overladen met gedachten en ideeën die met het werk te maken hebben.

Wat zijn de veranderingen in 2014 rondom de WBSO/RDAWij bij Venderion dwalen met onze gedachten soms al even af naar volgende week dinsdag, waar we met grote nieuwsgierigheid naar uitkijken. Dan is het alweer de 3e dinsdag van september en worden de regeringsplannen voor 2014 bekend. Wat zijn de plannen rondom (stimulering van) innovatie? Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen voor de wbso-, de rda- en innovatieboxregeling?

Tijdens mijn eigen vakantie werd bekend dat Nederland is gezakt op de lijst van de meest concurrerende economieën ter wereld van het World Economic Forum. Een van de redenen die hiervoor wordt gegeven zijn het uitstellen van investeringen in innovatie. De voorzitter van de SER, Wiebe Draijer, noemde dit al een 'mooie waarschuwing' (Nu.nl).

Innovatie is een van de factoren die het concurrentievermogen vergroot, dus dat is iets wat ons weer hoger op de ranglijst kan doen belanden. Hierbij heeft de wbso tijdens een uitgebreide evaluatie over de periode 2006-2010 aangetoond te doen waarvoor hij bedoeld is, nl. de loonuitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk stimuleren. Daarnaast zijn er nog positieve neveneffecten geconstateerd (Rijksoverheid). Juist daarom lijkt het mij wenselijk de wbso, en daaraan gerelateerde regelingen als de RDA en innovatiebox, (flink) aandacht te blijven geven, zeker in een kenniseconomie als Nederland waar de werkgelegenheid momenteel alle stimulansen kan gebruiken.

Volgende week krijgen we te horen of onze beleidsbepalers er net zo over denken.

Wij dwalen in de tussentijd steeds vaker af naar 17 september 2013 en worden steeds nieuwsgieriger.

Uiteraard houden we u op de hoogte.

R. Smolenaers

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl