Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

HTML5 vs native ontwikkeling

De wijze waarop de wereld gebruik maakt van internet is enorm aan het veranderen. Met de introductie van smartphones en tablets heeft iedereen op elk moment van de dag toegang tot het web. Gebruikers benaderen online informatie via verschillende kanalen. De PC/laptop wordt veelal gebruikt voor werk, de tablet is voor het surfen op internet, de smartphone is voor het checken van emailberichten en de beantwoording gebeurd op een later tijdstip weer op de laptop. Multi-channel approach van informatie beschikbaar op het web zal vanaf nu steeds meer gaan plaatsvinden.

Mobiele appsMobile Development | WBSO & Innovatiebox

Ontwikkeling van (mobiele) applicaties is ook komende tijd een aandachtspunt voor vele bedrijven. Hoe kunnen we toegang tot informatie voor nu, maar ook voor de toekomst op een gemakkelijke, kwalitatief hoogwaardige en onderhoudsvriendelijk manier aanbieden.

Software-ontwikkelende organisaties staan vaak voor de keuze of zij zich gaan verdiepen in de ontwikkeling van een native app of ze gaan de mogelijkheden van HTML5 onderzoeken. Wil je als organisatie een mobile-framework ontwikkelen welke als basis gaat dienen voor apps die op uiteenlopende mobiele devices moet gaan draaien dan is HTML5 te overwegen waard. Niet voor elke situatie is HTML5 een logische keuze.

Knelpunten

Ongeacht of er een native app of een app gebaseerd op HTML5 wordt ontwikkeld, vaak komen er bepaalde technische knelpunten kijken bij de ontwikkeling. Te denken valt aan onderwerpen als performance, security, scalability, connectivity, etc.

Zodra er obstakels worden tegengekomen in een ontwikkelingsproject en deze obstakels worden niet uit de weg gegaan dan liggen er mogelijkheden om door de overheid ondersteund te worden. Organisaties die risico’s nemen door activiteiten uit te voeren op technisch gebied welke vernieuwend zijn voor hun eigen organisatie kunnen gebruik maken van verschillende innovatie-stimuleringsregelingen.

Stimulering van innovatie/R&D voor softwareproducenten in Nederland

Sinds 1994 ondersteunt de Nederlandse overheid organisaties welke tijd en energie steken in innovatieprojecten. De laatste jaren is er een enorme verschuiving ontstaan richting de ICT. Steeds meer software-ontwikkelende organisaties investeren in uitdagende projecten om zodoende de concurrentie voor te blijven. De Nederlandse overheid kijkt als het gaat om stimulering van R&D naar de aard van de werkzaamheden en niet naar het uiteindelijke doel waarvoor de ontwikkeling bedoeld is. Kortom, of het nu gaat om productontwikkeling, ontwikkelingen om interne processen te ondersteunen of er wordt iets ontwikkeld wat in de ijskast terecht komen, voor al deze ontwikkelingen kan je in aanmerking komen voor de WBSO/RDA.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) komt de overheid innovatieve organisaties tegemoet door een korting toe te passen op een gedeelte van de loonkosten. De WBSO is een fiscale maatregel en geen subsidiepotje. Organisaties welke gebruikmaken van de WBSO betalen maandelijks minder loonheffing. Is er sprake van een eenmanszaak zonder personeel dan komt de stimulering in de vorm van een extra aftrek welke meegenomen kan worden in de IB-aangifte.

Research & Development Aftrek

Waar de WBSO een gedeelte van de loonkosten vergoedt, richt de RDA zich op fiscale aftrek van niet-loonkosten en investeringen. Zowel kosten als uitgaven voor een RDA-beschikking komen enkel in aanmerking indien deze betrekking hebben op S&O-werkzaamheden. Om gebruik te maken van de RDA is een S&O-verklaring/toegekende WBSO-aanvraag noodzakelijk.

Voor veel organisaties is de reden om gebruik te maken van de WBSO om in een later stadium in aanmerking te kunnen komen voor de Innovatiebox. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet men in bezit zijn van een patent, octrooi of een S&O-verklaring (=een toegekend WBSO-project). Wordt er winst verwacht wat toe te wijzen is aan de eerdere gedane innovatieve ontwikkelingen dan wordt dat gedeelte van de winst belast tegen een VPB-tarief van 5% in plaats van 20 of 25%.

Spelen er innovatieve ICT (klant-) projecten of gaan deze binnenkort starten. Vraagt u zich af of uw projecten zich lenen voor de WBSO-subsidie? Neem contact met ons op en wij informeren u graag verder over de mogelijkheden. Daarnaast inventariseren wij graag vrijblijvend of uw projecten in aanmerking komen.

Wij ondersteunen onze klanten op basis van no cure no pay, waarbij wij het gehele aanvraagproces uithanden nemen en partner en assistent zijn in het verdere proces.

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl