Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

Inschakelen van een WBSO subsidie intermediair

Innovatieve bedrijven die op zoek gaan naar organisaties die bedrijven ondersteunen bij een WBSO-aanvraag komen al snel tot het inzicht dat er een breed aanbod is aan partijen die trajecten begeleiden, daarin adviseren of volledig uit handen nemen. Er bestaan grote verschillen in de dienstverlening van WBSO intermediairs ten aanzien van de hoeveelheid werk die uit handen genomen wordt, het rendement van de aanvraag, de aanwezige kennis en het honorarium.

Verschillen in WBSO dienstverlening

Het aanbod van bedrijven welke ondersteuning bieden is groot en divers. Op welke punten kunt u verschillen verwachten?Keuze WBSO intermediair | WBSO aanvragen

 • Mate van ondersteuning
  • zelf aanleveren projectomschrijvingen of wordt het schrijven van een WBSO aanvraag volledig uit handen genomen?
  • zelf deadlines in de gaten?
  • ligt de verantwoordelijk voor meldingen richting Agentschap NL bij uzelf of bij uw WBSO partner?
  • wat is de rol van de WBSO intermediair tijdens en voor een WBSO controle?
 • Branchespecifieke/ technische kennis
  • heeft de WBSO intermediair ervaring in uw branche?
  • hebben zij zelf inhoudelijke kennis van m.b.t. uw werkzaamheden?
 • Afrekenmodel
  • no cure no pay. Maar wat is de cure? Een fee op basis van het toegekende subsidiebedrag of van het subsidiebedrag wat u daadwerkelijk mag genieten?
  • een vergoeding vooraf in de vorm van onderzoekskosten of bezoek/inventariseringskosten ?

Om een goede afweging te maken is het van belang dat de organisatie zichzelf de vraag stelt;

Hoeveel tijd en energie wil ik er zelf in gaan steken?

Mate van ondersteuning WBSO proces

Van het geven van tips, het enkel indienen van een WBSO-aanvraag t/m het volledig uithanden nemen van het WBSO-aanvraagproces en alles wat hier tussen ligt.

Naast de WBSO-aanvraag zelf is ook de verdere ondersteuning bij administratieve zaken van groot belang. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan een verplichte urenadministratie en de verantwoording van die uren, die bij een mogelijke controle van Agentschap NL op orde moet zijn. Ook in de periode na toekenning van de aanvraag is het wenselijk dat er voldoende aandacht en communicatie plaatsvindt vanuit de intermediair om er voor te zorgen dat de procedures goed verlopen.

Branchespecifiek/ technische kennis

Een belangrijk punt bij de aanvraag van de WBSO-regeling is de mate waarin de intermediair in staat is de door u voorgenomen projecten zo volledig mogelijk te omschrijven en hoe zij daarin te werk gaan. Wordt de aanvraag geschreven op basis van projectbeschrijvingen of wordt er geïnventariseerd door middel van een inhoudelijk gesprek met de ontwikkelaars? Komen alle technisch vernieuwende werkzaamheden aan bod? Heeft de partij de juiste kennis om de technische obstakels te herkennen en te benoemen? Wat moeten de programmeurs zelf nog aanleveren?

Afrekenmodel

Wat betreft de WBSO fee wordt veelvuldig gesproken over ‘no cure no pay’-basis, maar in de praktijk loopt de definitie erg uiteen. Regelmatig worden door organisaties alsnog opstartkosten, voorrijdkosten of onderzoekskosten gerekend, waardoor er eigenlijk geen sprake kan zijn van ‘no cure no pay’, ook al worden in sommige gevallen deze kosten van de factuur afgetrokken. Daarnaast bestaan er verschil op basis van welk bedrag het percentage gerekend wordt. Denk hierbij aan verschil in percentage over daadwerkelijk genoten subsidie of toegekende subsidie.

Tip om tot een WBSO partner te komen

Onze ervaring is dat een samenwerking het best tot zijn recht komt indien de belangen volledig parallel lopen.

Het afrekenmodel is hier een belangrijk onderdeel in. Fee vooraf of een fee op basis van de toegekende WBSO subsidie kan in combinatie met de aangeboden dienstverlening interessant zijn in de voor u meest ideale situatie, echter er zijn ook situaties (in de praktijk komt dit vaak voor) waarbij de belangen niet parallel lopen.

Met een fee op basis van de daadwerkelijk genoten subsidie loopt u niet het risico dat uw partner laks wordt of dat u fee moet betalen ook al heeft u zelf geen (financieel) profijt gehad m.b.t. de WBSO.

Meer tips voor het maken van een keuze om een WBSO aanvraag uit te besteden of zelf te gaan doen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl