null

Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

Gerealiseerde WBSO uren 2018

Gerealiseerde uren BUITEN de aanvraagperiode 

Indien uren, kosten en uitgaven niet worden gerealiseerd in de periode waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven, kunnen deze in een latere periode in het kalenderjaar worden gerealiseerd. Voorwaarde is dat deze uren, kosten en uitgaven betrekking hebben op het werk waarvoor de betreffende S&O-verklaring is afgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat uren, kosten en uitgaven niet meegenomen kunnen worden als uren, kosten en uitgaven, door bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, later in het kalenderjaar gemaakt of gedaan worden dan in de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. De in de latere maanden gerealiseerde uren, kosten en uitgaven neemt u in de mededeling op bij de S&O-verklaring waarin het werk is toegekend.

Als u in uw aanvraag meerdere projecten hebt opgevoerd dan kan het zijn dat de gerealiseerde uren en kosten of uitgaven per project afwijken van de prognose waarop uw aanvraag is gebaseerd. Binnen een S&O-verklaring mag u met de uren schuiven tussen goedgekeurde projecten. Eveneens mag u schuiven met het toegekende bedrag aan kosten of uitgaven binnen één S&O-verklaring. Wanneer u bijvoorbeeld aan een bepaald project minder tijd besteedt, mag u de resterende toegekende uren van dat project schuiven naar één of meer andere S&O-projecten die meer uren vragen. Wanneer bijvoorbeeld de machine ten behoeve van project A ad € 900.000 uiteindelijk € 800.000 kost, terwijl de voorraad voor project B was ingeschat op €200.000, maar uiteindelijk € 300.000 bedraagt, mag u deze bedragen overhevelen.

Let op! 
U kunt nooit schuiven tussen S&O-uren enerzijds en kosten en uitgaven anderzijds. U kunt ook nooit méér uren verrekenen dan het aantal uren waarop uw S&O-verklaring is gebaseerd. Onderstaand ziet u aan de hand van S&O-uren een aantal mogelijke voorbeelden. Deze zijn ook van toepassing op de situatie met toekenning en realisatie van kosten en uitgaven.

Voorbeelden: Gerealiseerde WBSO uren buiten de aanvraagperiode

Voorbeeld 1
U hebt voor project A 1.000 uur toegekend gekregen voor de periode januari tot en met juni. In deze periode realiseert u 250 S&O-uren. Voor de periode juli tot en met december hebt u geen nieuwe aanvraag ingediend, maar realiseert u nog 500 S&O-uren voor project A. De in de periode juli tot en met december gerealiseerde S&O-uren kunt u mededelen voor de S&O-verklaring voor de periode januari tot en met juni.

Periode Toegekende uren Gerealiseerde uren Mededeling
1-6 1000 250 750
7-12 n.v.t. 500


Voorbeeld 2
U hebt voor project A 1.000 uur toegekend gekregen voor de periode januari tot en met juni. In deze periode realiseert u 1.250 S&O-uren. Voor de periode juli tot en met december hebt u opnieuw een aanvraag ingediend voor 500 S&O-uren voor project A en realiseert u 100 S&O-uren. De in de periode juli tot en met december toegekende maar niet gerealiseerde S&O-uren kunt u níet mededelen voor de S&O­­­-verklaring voor de periode januari tot en met juni.

Periode Toegekende uren Gerealiseerde uren Mededeling
1-6 1000 1250 1000
7-12 500 100 100

Voorbeeld 3
U hebt voor project A 1.000 uur toegekend gekregen voor de periode januari tot en met juni. In deze periode realiseert u 250 S&O-uren. Voor de periode juli tot en met december hebt u een aanvraag ingediend voor 500 S&O-uren voor project B en realiseert u 1.000 S&O-uren voor project B. De toegekende en niet gerealiseerde S&O-uren voor project A mogen in de periode juli tot en met december niet voor project B worden gebruikt. Het meer dan het aantal toegekende uren dat u hebt gerealiseerd voor project B kunt u dus níet mededelen voor de S&O-verklaring voor de periode januari tot en met juni.

Periode Toegekende uren Gerealiseerde uren Mededeling
1-6 1000 (A) 250 (A) 250
7-12 500 (B) 1000 (B) 500

Urenmededeling richting Venderion

U kunt nooit méér uren verrekenen dan het aantal uren waarop uw S&O-verklaring is gebaseerd. Vandaar dat in bovenstaande voorbeelden bij de kolom mededeling het maximaal aantal toekende uren zijn meegedeeld, indien de gerealiseerde uren meer dan toegekend waren. In de praktijk is het van belang dat de daadwerkelijk gerealiseerde uren worden meegedeeld. Ondanks het feit dat u geen recht hebt op meer afdrachtsvermindering adviseren wij om dit te wel doen. Inzicht in wat er daadwerkelijk besteed is helpt bij het goed opstellen van vervolg WBSO aanvragen.

Neem contact op met Venderion 

Aangezien het best wat tekst is, neem gerust contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel 040-2571498.


Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl