Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

Blog over innovatieve ontwikkelingen binnen de ICT


Controlebezoek van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) m.b.t. de WBSO aanvraag

WBSO | Controlebezoek RVO

U heeft een WBSO aanvraag ingediend en er is nu een controle door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  aangekondigd.

Steekproefsgewijs voert RVO controles uit bij organisaties die een WBSO aanvraag hebben ingediend. Doel is om er op toe te zien dat de gestelde voorwaarden nageleefd worden. 

Deze controles worden van te voren aangekondigd. Veelal gaat een WBSO controle over een periode van het vorige kalenderjaar. Een controle kan ook gaan over het lopende jaar. Lees meer ...

 


WBSO aanvragen voor software ontwikkelingsprojecten

WBSO | Plannen 2014Zoals u vermoedelijk al weet, de Nederlandse overheid stimuleert ‘innovatieve’ ontwikkelingen binnen Nederland.
Van machine- en apparatenbouw, ontwikkelingen binnen de bio-, chemische- en farmaceutische industrie tot productieprocessen. Elke organisatie met R&D-activiteiten kunnen gebruikmaken van de WBSO, RDA en Innovatiebox. Ook als het gaat om de ontwikkeling van software/ applicaties en games. Sinds dat er in 2009 een verruiming in de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) heeft plaatsgevonden zijn de aanvragen voor software ontwikkelingsprojecten enorm gestegen. Lees meer ...


WBSO 2014 - Effecten plannen 2014 

WBSO | Plannen 2014

Enige tijd geleden keken we (voor)uit naar Prinsjesdag (Deel 1 WBSO 2014). Nu, twee weken na Prinsjesdag, concluderen we dat we de plannen zowel met enige tevredenheid als ook teleurstelling hebben ontvangen. Laten we met het positieve aspect beginnen: het kabinet erkent dat innovatie van belang is en reserveert nagenoeg hetzelfde budget voor de wbso, rda en innovatiebox samen. Hierbinnen is er een kleine verschuiving, waarbij een deel van het budget van de rda naar de wbso gaat en de innovatiebox onveranderd blijft. Lees meer ...


WBSO 2014 - Wachten op Prinsjesdag

De plannen na de vakantieDe zomervakantieperiode zit er (voor de meesten van ons) weer op. Snel na je vakantie is je hoofd al snel weer overladen met gedachten en ideeën die met het werk te maken hebben.
Wat zijn de veranderingen in 2014 rondom de WBSO/RDA. Wij bij Venderion dwalen met onze gedachten soms al even af naar volgende week dinsdag, waar we met grote nieuwsgierigheid naar uitkijken. Dan is het alweer de 3e dinsdag van september en worden de regeringsplannen voor 2014 bekend. Wat zijn de plannen rondom (stimulering van) innovatie? Lees meer ...


Inschakelen van een WBSO subsidie intermediair

Keuze WBSO intermediair | WBSO aanvragen Innovatieve bedrijven die op zoek gaan naar organisaties die bedrijven ondersteunen bij een WBSO-aanvraag komen al snel tot het inzicht dat er een breed aanbod is aan partijen die trajecten begeleiden, daarin adviseren of volledig uit handen nemen. Er bestaan grote verschillen in de dienstverlening van intermediairs ten aanzien van de hoeveelheid werk die uit handen genomen wordt, het rendement van de aanvraag, de aanwezige kennis en het honorarium.

Verschillen in dienstverlening

Het aanbod van bedrijven welke ondersteuning bieden is groot en divers. Op welke punten kunt u verschillen verwachten? Lees meer ...


HTML5 vs native ontwikkeling

Mobile Development | WBSO & InnovatieboxDe wijze waarop de wereld gebruik maakt van internet is enorm aan het veranderen. Met de introductie van smartphones en tablets heeft iedereen op elk moment van de dag toegang tot het web. Gebruikers benaderen online informatie via verschillende kanalen. De PC/laptop wordt veelal gebruikt voor werk, de tablet is voor het surfen op internet, de smartphone is voor het checken van emailberichten en de beantwoording gebeurd op een later tijdstip weer op de laptop. Multi-channel approach van informatie beschikbaar op het web zal vanaf nu steeds meer gaan plaatsvinden.
Lees meer ...


Wijzigingen WBSO 2013. Gunstig of niet?

Fiscaal voordeel | R&D

Dinsdag 18 september (Prinsjesdag) is het Belastingplan voor 2013 gepresenteerd, waarin verschillende wijzigingen voor de WBSO zijn aangekondigd. De wijzigingen komen voort uit de dit voorjaar afgeronde evaluatie van de WBSO. Uit deze evaluatie blijkt dat het MKB door het verhogen van de bovengrens van de eerste schijf meer gestimuleerd wordt om te innoveren en door te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect.
Lees meer...

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl