Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

WBSO urenmededeling 2018

U doet voor alle ontvangen S&O-verklaring(en) tegelijk één mededeling binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar. In deze mededeling geeft u het aantal in 2018 gerealiseerde S&O-uren en zo nodig de in 2018 gerealiseerde kosten en uitgaven op.

Realisatie uren, kosten en uitgaven:

Binnen een S&O-verklaring mag u met de uren schuiven tussen goedgekeurde projecten.

Wanneer u bijvoorbeeld aan een bepaald project minder tijd besteedt, mag u de resterende toegekende uren van dat project schuiven naar één of meer andere S&O-projecten die meer uren vragen.

Als uren niet worden gerealiseerd in de periode waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven, kunnen deze in een latere periode in het kalenderjaar worden gerealiseerd.

Voorwaarde is dat deze uren betrekking hebben op het werk waarvoor de betreffende S&O-verklaring is afgegeven.

Hiermee wordt voorkomen dat uren niet meegenomen kunnen worden als bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, uren later in het kalenderjaar gemaakt of gedaan worden dan in de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

De uiteindelijke mededeling wordt op jaarniveau gedaan.


< Go back

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl